In de wet is niet beschreven wat er in een samenlevingsovereenkomst moet staan. Meestal worden er in een samenlevingsovereenkomst financiële afspraken gemaakt voor tijdens de relatie, bijvoorbeeld hoe de kosten van de huishouding moeten worden verdeeld. Ook kunnen er afspraken in worden opgenomen in het geval de relatie wordt verbroken, bijvoorbeeld hoe de samenlevingsovereenkomst moet worden ontbonden of wie er tegen welke voorwaarden tijdelijk in de (gezamenlijke) woning mag blijven wonen.

Voor de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst hoeft u niet naar de rechter. Een aangetekende brief waarin u de samenlevingsovereenkomst ontbindt is meestal voldoen. In de samenlevingsovereenkomst staat meestal hoe de samenlevingsovereenkomst moet worden ontbonden.

Mochten u en uw ex-partner het niet eens zijn over de afwikkeling van de samenlevingsovereenkomst, bijvoorbeeld over de vraag wie in de woning kan blijven wonen,  dan kunt u naar de rechter.

Hebt u een samenlevingsovereenkomst en kinderen dan zal u ook afspraken moeten maken over de zorg voor de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Als u samen afspraken kunt maken dan kunt u deze afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. Komt u er samen niet uit om afspraken te maken dan kunt u naar de rechter voor een beslissing.