In het geval u samen met uw partner in een huurwoning woont, zal u afspraken moeten maken over de vraag wie er na de echtscheiding in de woning blijft wonen. Indien u in de huurwoning wilt blijven wonen, dan zal de verhuurder de voorwaarde stellen dat u in staat moet zijn om de maandelijkse huurlast te voldoen. Daarnaast is het van belang dat de (ex)partner die de huurwoning verlaat als huurder van de verhuurovereenkomst wordt geschrapt. Dit kan alleen met toestemming van de verhuurder. Zolang de verhuurder hiervoor geen toestemming heeft gegeven, blijft u beide (hoofdelijk) aansprakelijk voor de huur.

De rechter kan – in het geval u hierover geen afspraken kunt maken – een beslissing nemen over de vraag wie in de huurwoning kan blijven wonen na de echtscheiding.