Een scheidingsprocedure is stressvol. Niet alleen voor de partners, maar ook voor kinderen. Een scheiding is niet alleen een juridische, maar ook een emotioneel proces. Hieronder zal worden toegelicht hoe een scheidingsprocedure ‘in juridische zin’ verloopt.

Ook als u niet getrouwd, geregistreerd partner bent en ook geen samenlevingsovereenkomst hebt dan zal u ook zaken moeten regelen als u uit elkaar gaat. Bijvoorbeeld in de situatie als u samen een koopwoning heeft.

Als u samen kinderen hebt zal u ook afspraken moeten maken over de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie. U kunt deze afspraken neerleggen in een ouderschapsplan. Komt u er samen niet uit dan kunt u de rechter verzoeken om een beslissing te nemen over de indeling van de zorg voor de kinderen of over de hoogte van de kinderalimentatie. U kunt dit verzoek niet zelf indienen. Dit kan alleen via een advocaat.