Als u voor of tijdens uw huwelijk of geregistreerde partnerschap niets afspreekt met uw partner dan is er automatisch een gemeenschap van goederen ontstaan. Dat wel zeggen dat alle goederen (ook schulden) die u voor uw huwelijk of geregistreerde partnerschap al had of die tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap gemeenschappelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat u bij een scheiding alle goederen moet verdelen.

Op de regel dat bij een gemeenschap van goederen alle goederen gemeenschap zijn, zijn een aantal uitzonderingen:

Een erfenis met uitsluitingsclausule

Als u een erfenis ontvangt en de overledene heeft bepaald dat de goederen uitsluitend voor u bestemd zijn (uitsluitingsclausule) dan vallen die goederen buiten de gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat een erfenis met een uitsluitingsclausule niet hoeft te worden verdeeld bij een scheiding. Stel. U erft een woning van uw tante met een uitsluitingsclausule. Bij de scheiding hoeft u (de waarde van) de woning die uw tante u heeft nagelaten niet te delen met uw ex-partner.

Verknochte goederen en schulden

Deze bijzonder goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap. Verknochte goederen en schulden zijn goederen en schulden die op bijzondere wijze aan u of aan uw partner zijn verbonden. In de rechtspraak zijn er strenge eisen gesteld aan de vraag of een goed of schuld verknocht is. Een voorbeeld van een goed dat verknocht kan zijn is bijvoorbeeld een invaliditeitspensioen.

Pensioen

Het pensioen valt ook buiten de gemeenschap van goederen. Toch moet bij echtscheiding wel een bepaalde verdeling van pensioenrechten plaatsvinden. Dit wordt pensioenverevening genoemd.