Kinderen zullen na de echtscheiding op een adres van één van de ouders moeten worden ingeschreven. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de ouder waar zij staan ingeschreven. Over het algemeen staan kinderen ingeschreven bij de ouder die ook de overwegende zorg voor de kinderen op zich neemt. De ouder waar het kind staat ingeschreven heeft recht op kinderbijslag en kindgebondenbudget.

In het ouderschapsplan wordt opgenomen waar de kinderen hun hoofdverblijf na de scheiding zullen hebben. Mochten de ouders geen overeenstemming krijgen over de vraag waar de kinderen na de scheiding zullen worden ingeschreven dan kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Dit kan alleen via een advocaat. Ook kan de rechter worden verzocht om het hoofdverblijf van de kinderen te wijzigen.

De rechter zal de beslissing hierbij kijken naar de belangen van de kinderen en naar de vraag wie de overwegende zorg voor de kinderen zal dragen na de scheiding. Het kan voorkomen dat de rechter meer informatie nodig heeft over de situatie voordat er een beslissing kan worden genomen. De rechter kan bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming een advies laten uitbrengen over een regeling die aansluit bij de belangen van het kind.

Daarnaast zal de rechter kinderen ouder dan 12 jaar altijd schriftelijk uitnodigen voor een gesprek over de regeling. Kinderen kunnen op gesprek bij de rechter, maar de rechter ook een brief schrijven. De rechter houdt bij de beslissing rekening met de mening van het kind.