Op het moment dat u uit elkaar gaat moeten u en uw ex-partner afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie maken. Lukt dat niet? Dan zal de rechter een bedrag aan kinderalimentatie vaststellen.

In ieder geval tot 18 jaar

Als ouder bent u in ieder geval verplicht om totdat de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken bij te dragen in de kosten van hun opvoeding en verzorging.

Soms tot 21 jaar

Deze onderhoudsverplichting kan nog worden verlengd totdat uw kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Bijvoorbeeld als uw kind nog niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien omdat het een studie volgt. Lukt het niet om hierover afspraken te maken? Dan kunnen kinderen van 18 jaar en ouder zelf naar de rechter stappen en om een bijdrage van de ouders vragen.

21 jaar en ouder

Is uw kind 21 jaar of ouder? Dan bent u in principe niet meer verplicht om een bijdrage te leveren aan de kosten van het levensonderhoud van uw kind. Hierop bestaan wel twee uitzonderingen:

  • Kinderen die ouder zijn dan 21 jaar en nog studeren moeten een redelijke tijd financieel in staat worden gesteld om hun studie af te maken. Hiervoor geldt wel dat u dit als ouder financieel moet kunnen dragen. Als u hierover in het ouderschapsplan uitdrukkelijk afspraken hebt gemaakt kunnen kinderen ouder dan 21 jaar zelfs eisen dat ouders die verplichting nakomen.
  • Bij meerderjarige kinderen die niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien zijn ouders verplicht hierin bij te dragen..Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ernstige handicap hebben. Dit wordt ook wel 'behoeftig' genoemd. Door de huidige sociale wetgeving zal er van 'behoeftigheid' echter bijna nooit sprake zijn.