Bij een scheiding moet u beslissen wat er gebeurt met de gezamenlijke woning. Blijft één van u beiden in de woning wonen na de scheiding of wordt de woning verkocht?

Als u bent getrouwd of geregistreerd partner bent en er geen huwelijkse - of partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt, dan valt de koopwoning in de gemeenschap van goederen en al de woning moeten worden verdeeld. U kunt in onderling overleg afspraken maken over de verdeling van de woning. De afspraken legt u vast in een echtscheidingsconvenant. Indien u hierover geen afspraken kunt maken, dan kan de rechter beslissen aan wie de woning na de echtscheiding toekomt.

In het geval u huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden heeft opgesteld en daarin afspraken zijn gemaakt over de woning, dan zal de woning moeten worden verdeeld met in achtneming van de afspraken die in de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden zijn neergelegd. Raadpleeg een advocaat of een notaris voor de uitleg van de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden. Ook in het geval u afspraken over de woning in huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden hebt gemaakt kunt u samen afspraken maken over de verdeling van de woning. De afspraken legt u vast in een convenant. Kunt u samen geen afspraken maken dan u kunt de verdeling aan de rechter voorleggen.

Woning wordt verkocht

Wilt of kunt u allebei niet in de woning blijven wonen dan zal de woning moeten worden verkocht. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheek afgelost en daarna eventuele  kosten van de notaris en makelaar voldaan. Het restant komt u beiden voor de helft toe.

Als er na de verkoop een restschuld bestaat, dan bent u daarvoor allebei hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de bank het gehele bedrag op één van de ex-partners kan verhalen. Degene die de restschuld betaald heeft, kan zijn deel wel bij de ander terugvorderen.

Let op, uit huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst kan volgen dat de verdeling van de verkoopopbrengst of verdeling van de restschuld anders is dan hierboven beschreven.

Eén van de echtgenoten blijft in de koopwoning wonen

Indien u of uw (ex)partner in de woning wil blijven wonen, en de ander is het daarmee eens, dan moet degene die in de woning wil blijven wonen, de ander uitkopen. Daarvoor moet u weten wat de (markt)waarde van de woning is op het moment dat u de woning verdeeld. Het is aan te raden om de woning te laten taxeren door een NWWI geregistreerde taxateur, zodat er (later) geen onduidelijkheid bestaat over de marktwaarde van de woning.

Indien u de woning wilt overnemen van uw (ex)partner, dan dient de bank uw (ex)partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de op de woning rustende hypotheek. U moet dus in staat zijn om de (nieuwe) hypotheeklasten alleen te dragen. Een hypotheekadviseur kan u hierover nader informeren.

Het komt weleens voor dat de andere partner niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ontslagen van de op de woning rustende hypotheek, vanwege onder andere de gewijzigde en strenge regels van banken voor het aangaan van een hypotheek.

Er kunnen dan nare situaties ontstaan. Beide echtgenoten blijven dan immers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de hypotheek. Indien de hypotheeklast niet meer wordt voldaan door degene die in de woning is blijven wonen, dan kan de bank nog steeds beide echtgenoten aanspreken om de volledige hypotheekachterstand te voldoen.

Vervangende toestemming verkoop woning

Het kan zijn dat de woning moet worden verkocht, omdat geen van u beide de woning kan of wil aanhouden. Het kan voorkomen dat uw (ex)partner niet meewerkt aan het verkooptraject. Uw (ex)partner weigert bijvoorbeeld zijn handtekening te plaatsen onder de verkoopopdracht van de makelaar, of de notariële stukken die nodig zijn voor de overdracht van de woning aan de kopers, worden niet ondertekend door uw partner. Ook in dat geval heeft u juridische mogelijkheden.

U kunt de rechter in het geval uw (ex)partner niet wenst mee te werken aan de verkoop van de woning verzoeken om u vervangende toestemming te verlenen voor de verkoop en levering van de woning.

Let op. Indien er sprake is van een forse onderwaarde, waardoor de bank geen toestemming geeft voor de verkoop van de woning, kan dit nadelige gevolgen hebben voor het verzoek tot vervangende toestemming voor de verkoop van de woning. Raadpleeg in dit geval altijd de bank waar de hypotheek loopt.