Wat de kosten van een scheiding zijn hangt af van het traject dat u kiest. Als u samen uw scheiding regelt bij een mediator zijn de kosten lager dan dat u zelf een advocaat in de arm neemt.

Kosten van scheidingsmediation

Een mediationtraject neemt ongeveer 4 tot 6 gesprekken in beslag. Een gesprek duurt maximaal 1,5 uur. U betaalt de mediator een uurtarief. Soms zijn er bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten die verband houden met het opvragen van stukken zoals geboorte- of huwelijksakten. Ook over deze kosten en de hoogte van het uurtarief wordt u tijdens het eerste gesprek geïnformeerd. Als uw situatie zich daarvoor leent kunnen er vaste prijsafspraken worden gemaakt.

De kosten van het mediationtraject deelt u, tenzij u hierover samen andere afspraken maakt. 

Kosten van een advocaat

In het eerste gesprek maken wij afspraken met u over de kosten. Als u niet in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand, spreken wij een uurtarief met u af. Wij kunnen u tijdens het eerste gesprek een inschatting van het aantal uren geven dat wij denken aan uw zaak te moeten besteden. Onze ervaring leert dat wij bij een scheiding al snel 15 uur aan een zaak werken.

Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat en de aard van uw zaak. Het uurtarief varieert van € 105 exclusief BTW tot € 185 exclusief BTW. Als uw zaak zich er voor leent, kunnen er ook vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek in Hoorn of Amsterdam.