Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na een scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van de kinderen. Bij een scheiding bent u als ouder namelijk verplicht om naar draagkracht van uw inkomen een bijdrage te leveren aan de kosten van de kinderen. Ook als u uw kind niet hebt erkend of geen gezag hebt.

Meestal betaalt de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf niet hebben kinderalimentatie aan de ouder waar de kinderen wel verblijven. Maar ook als u co-ouderschap hebt kan het zijn dat een van u kinderalimentatie moet betalen. Het antwoord op de vraag of kinderalimentatie betaald moet worden hangt namelijk af van uw draagkracht, niet van de hoeveelheid tijd die de kinderen bij u zijn.

Samen afspraken maken of naar de rechter

Als u uit elkaar gaat zal je afspraken over de kinderalimentatie moeten maken. Deze afspraken legt u, samen met de andere afspraken over de kinderen, vast in een ouderschapsplan. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan zal de rechter een beslissing nemen over de hoogte van de kinderalimentatie.

Alimentatienormen

We berekenen de hoogte van de kinderalimentatie aan de hand van alimentatienormen (Tremanormen), die zijn opgesteld door rechters die zich bezighouden met het alimentatierecht. U kunt in onderling overleg met uw ex-partner ook afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie zonder dat u daarbij uitgaat van de alimentatienormen. Ook die afspraken zijn geldig. Wij adviseren om die afspraken dan wel vast te leggen in een ouderschapsplan of ze door een rechter te laten bekrachtigen.

Tot welke leeftijd betaal je kinderalimentatie?

Ouders zijn in ieder geval verplicht om totdat hun kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken bij te dragen in de kosten van hun opvoeding en verzorging. Deze onderhoudsverplichting kan nog worden verlengd totdat het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Volgen uw kinderen als zij 18 jaar of ouder zijn een studie? Dan kunnen zij op grond van de wet een bijdrage van u verlangen. Zijn ze 21 jaar of ouder? Dan bent u in beginsel niet meer verplicht om een bijdrage te leveren aan de kosten van hun levensonderhoud. Uiteraard kunt u samen met uw kind(eren) afspreken dat u dit wel blijft doen.

 

Wilt u meer informatie over de duur van de kinderalimentatie? Klik dan hier.

Wilt u meer informatie over de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend? Klik dan hier.