Scheidingsmediation

Voor het eerste gesprek rekenen wij een gereduceerd tarief van € 100 exclusief BTW. Als u besluit om door te gaan met mediation maken wij tijdens dit gesprek afspraken over de kosten. Daarbij kunnen we een uurtarief afspreken of een vaste prijs voor het hele mediationtraject. Het uurtarief voor scheidingsmediation is € 205 exclusief BTW. Deze kosten deelt u, tenzij u hierover samen andere afspraken maakt.

Naast onze kosten moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten voor het opvragen van geboorte- of huwelijksakten. Hierover zullen wij u in het eerste gesprek informeren.

 

Procederen

U start met een telefonische intake. Hier stellen wij u kort wat vragen over uw situatie. Daarna volgt een eerste gesprek. In dat gesprek kunnen wij u een inschatting geven van het aantal uren dat wij denken aan uw zaak te moeten besteden en maken wij afspraken over de verdere kosten. Onze ervaring leert dat wij al snel 15 uur aan een zaak werken. Ons uurtarief is € 205 exclusief BTW. Als uw zaak zich daarvoor leent, kunnen we ook vaste prijsafspraken maken.

Naast onze kosten moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten voor het opvragen van geboorte- of huwelijksakten. Hierover zullen wij u in het eerste gesprek informeren.

Wij behandelen in principe geen zaken op toevoegingsbasis.

 

Scheidingscoaching

Het eerste kennismakingsgesprek kost u niets. Als u besluit om door te gaan met het coachingstraject, bedragen de kosten € 75 per uur exclusief BTW. Een coachingtraject bestaat uit zeven tot negen gesprekken. Afhankelijk van uw coachvraag zijn er meer of minder gesprekken mogelijk.

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen. Zegt u binnen 24 uur af? Dan worden de kosten van het gesprek alsnog bij u in rekening gebracht.

 

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.