Juridische informatie
Bij het samenstellen van de inhoud van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig, onjuist of verouderd is. Wij adviseren u daarom om altijd eerst contact op te nemen met een advocaat voordat u op basis van de informatie op deze website handelt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website.

Auteursrechten
Op deze website vindt u informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. U mag deze informatie aanwenden voor persoonlijk gebruik, maar u mag geen (delen van) deze site of de inhoud daarvan verveelvoudigen, opslaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar maken of (anderszins) commercieel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemmers Familie Advocaten.

Links naar andere websites
Op deze website maken wij soms gebruik van links naar andere websites. Wij selecteren deze websites zorgvuldig op betrouwbaarheid en juistheid van de informatie. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de informatie op die websites. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op die websites. Wij aanvaarden dus ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op of het gebruik van die websites.