Hoe kunnen wij u helpen?

Voor een vrijblijvend gesprek van een half uur kunt u tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen op het telefoonnummer 085 – 30 33 460 of een e-mailbericht sturen naar info@kemmersfamilieadvocaten.nl. U kunt natuurlijk ook een terugbelverzoek achterlaten. Wij bellen u dan uiterlijk binnen een werkdag terug.

Plan een kennismaking

Heeft u een advocaat nodig? Belt u dan voor een een vrijblijvend(telefoon)gesprek van een half uur tussen 8.30 uur en 17.00 uur op het telefoonnummer 085 – 30 33 460. U kunt natuurlijk ook een terugbelverzoek achterlaten. Wij bellen u dan uiterlijk binnen een werkdag terug.

Plan een kennismakingsgesprek

Als u getrouwd bent verloopt uw echtscheiding altijd via de rechtbank. Ook als u samen afspraken heeft gemaakt. Lees meer over het ontbinden van een huwelijk

Bent u geregistreerd partner en hebt u samen kinderen? Dan zal uw scheiding via de rechtbank verlopen. Dat is ook het geval als u geen kinderen heeft en u samen geen afspraken kunt maken. Als u samen geen kinderen heeft en u heeft samen afspraken gemaakt dan hoeft u niet langs de rechtbank voor uw scheiding. Lees meer over het ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Hebt u een samenlevingsovereenkomst dan zal deze overeenkomst moeten worden ontbonden. In de samenlevingsovereenkomst staat meestal hoe de overeenkomst kan worden ontbonden. Lees meer over het ontbinden van een samenlevingsovereenkomst

Ook als u niets geregeld hebt zal u zaken met elkaar moeten regelen als u uit elkaar gaat. U zal bijvoorbeeld afspraken over de kinderen moeten maken of misschien heeft u wel samen een koopwoning waar u afspraken over zal moeten maken. Lees meer

Scheiden is niet alleen stressvol voor ouders, maar ook voor de kinderen. Het is van groot belang voor de kinderen dat u de kinderen begeleid in deze lastige tijd. Hier leest u hoe u dat het beste kunt doen.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partner bent en u wilt scheiden dan is een ouderschapsplan verplicht als u kinderen onder de 18 jaar heeft. Bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner dan is een ouderschapsplan niet verplicht.

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de alimentatienormen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens de relatie van de ouders, de hoogte van de draagkracht van de ouders na de scheiding en van de invulling van de zorgregeling. Lees meer over de berekening van kinderalimentatie

U dient totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, een bijdrage te betalen in de kosten van uw kind. In het geval uw kind 18 jaar is en nog een aanvullende bijdrage nodig heeft om te kunnen studeren loopt de alimentatieverplichting door tot de leeftijd van 21 jaar. Lees meer

Partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van alimentatienormen. In onderling overleg kan er van de alimentatienormen worden afgeweken. Het is in dat geval belangrijk dat goed wordt vastgelegd waarom van de alimentatienormen wordt afgeweken en op welke punten van de alimentatienormen wordt afgeweken. Lees meer over de berekening van partneralimentatie

Het uitgangspunt is dat de alimentatiegerechtigde recht heeft op 12 jaar partneralimentatie, tenzij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn geboren. Lees meer

Als u gaat scheiden en de situatie moeten er zaken rondom de woning op korte en op lange termijn worden geregeld. Wat er met de woning moet gebeuren hangt af van de vraag of de woning is gekocht of wordt gehuurd. Als u samen geen afspraken kunt maken over de woning dan kunt u de rechter een beslissing laten nemen. Lees meer

Als u uit elkaar gaat zal u in de meeste gevallen ook bezittingen met elkaar moeten verdelen. Of u ook bezittingen met elkaar moet verdelen hangt af van de vraag welke afspraken u hebt gemaakt bij het aangaan van of tijdens uw huwelijk of relatie. Het kan ook zijn dat u helemaal geen afspraken hebt gemaakt, ook dan kan het zijn dat u bezittingen met elkaar moet verdelen.

Als u voor of tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden hebt opgesteld dan volgt uit de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden wat er bij een scheiding moet worden verrekend. Huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden zijn er in allerlei vormen. Het is van belang dat u zich bij uw scheiding goed laat voorlichten over de inhoud van de huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden. Lees meer

Als u of uw ex-partner een onderneming heeft zal er moeten worden bekeken of (de waarde van) de onderneming moet worden verdeeld. Of een onderneming moet worden verdeeld is per scheiding verschillend. Het is belangrijk dat u bij de eerste afspraak met uw advocaat voldoende informatie geeft, zodat u verder kan worden geïnformeerd. Lees welke stukken u als ondernemer mee moet nemen naar een eerste afspraak

Als u uit elkaar gaat dan zal u ook moeten bekijken of u nog pensioen met elkaar moet verevenen. Uitgangspunt is dat u over en weer het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd moet verevenen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Lees meer over pensioenverevening

Als u ex-partner zich niet aan de afspraken of een uitspraak van de rechter houdt kunt u door een deurwaarder in te schakelen of nakoming van de afspraken of een uitspraak bij de rechter vorderen. Of u een deurwaarder moet inschakelen of de rechter hangt af van de vraag welke afspraken of welke uitspraak u wilt afdwingen.

U kunt als u en uw ex-partner beiden het ouderlijk gezag over de kinderen hebben en de kinderen bij u hun hoofdverblijf hebben, niet zomaar zonder toestemming van de andere ouder verhuizen. Geeft uw ex-partner geen toestemming voor de verhuizing dan zal u de rechter om vervangende toestemming voor de verhuizing moeten verzoeken.

De vastgestelde zorg- en contactregeling met de kinderen kan in onderling overleg of door de rechter worden gewijzigd. De rechter kan de regeling alleen veranderen als de huidige regeling niet langer aansluit bij de belangen van het kind. Lees meer over de wijziging van de zorg- en contactregeling

Ouders die het ouderlijk gezag over hun kind hebben zijn verplicht hun kind op te voeden en te verzorgen. Daarnaast bent u wettelijk vertegenwoordiger van het kind. De moeder heeft vanaf de geboorte automatisch het gezag over het kind. De vader krijgt het gezag ook automatisch als hij op het moment dat het kind wordt geboren getrouwd is met de moeder of een geregistreerd partnerschap met haar heeft. Lees meer over ouderlijk gezag

De hoogte van de kinderalimentatie kan in onderling overleg of door een uitspraak van de rechter worden gewijzigd. De rechter zal de hoogte van de alimentatie wijzigen als de bijdrage die wordt betaald niet meer in overeenstemming is met de alimentatienormen. Lees meer over het wijzigen van kinderalimentatie

De hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg of door een uitspraak van de rechter worden gewijzigd. De rechter zal de hoogte van de alimentatie wijzigen als de bijdrage die wordt betaald niet meer in overeenstemming is met de alimentatienormen. Lees meer over het wijzigen van partneralimentatie

Als u er voor kiest om de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg te regelen, kunt u een (advocaat-)mediator inschakelen. De mediator zal met u een inventarisatie maken van de zaken die moeten worden geregeld. De mediator zal niet alleen stilstaan bij de juridisch financiële zaken, maar ook oog hebben voor het emotionele proces.Lees meer over scheidingsmediation

Het kan voorkomen dat u er samen toch niet uit komt. U kunt er dan voor kiezen om de zaken waar u het wel over eens bent vast te leggen en de punten waarover u van mening verschilt voor te leggen aan de rechter. In het geval u een advocaat-mediator heeft ingeschakeld, zal deze advocaat-mediator u allebei naar een andere advocaat doorverwijzen.

Het kan zijn dat u andere vragen heeft. Bijvoorbeeld over de erkenning van een kind of het ouderlijk gezag. Misschien heeft u al een advocaat, maar wilt u een second opinion. Of misschien bent u op zoek naar een scheidingscoach. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Als je ouders uit elkaar gaan is dat vaak heel verdrietig. Jouw hele leven verandert. Maar heb jij daar nou iets over te zeggen? Je kunt jouw ouders vertellen wat jij prettig vindt, maar ook de rechter kan jou – als je ouder dan 12 jaar bent – vragen naar jouw mening. Lees hier verder

Jouw ouders zullen veel dingen moeten regelen als zij gaan scheiden. Zij moeten bijvoorbeeld afspraken maken over de zorg voor jou. Dat wordt een ouderschapsplan genoemd. Soms doen ze dat samen en soms hebben zij hier hulp bij nodig van één of twee advocaten. Ook kan het zijn dat je ouders er samen niet uitkomen. In dat geval zullen zij de rechter vragen om een beslissing. Lees hier verder

Je moet niet naar de rechter als jou ouders gaan scheiden. Als je ouder dan 12 jaar bent kan de rechter jou om jouw mening vragen. De rechter kan met jou een afspraak maken voor een gesprek, maar je kunt de rechter ook een briefje sturen waarin je vertelt wat je vindt. Lees hier verder

Als je ouders gaan scheiden is dat vaak een verwarrende en verdrietige tijd. Misschien heb je veel vragen, maar hebben je ouders geen tijd voor je door de scheiding. Of maken je ouders heel veel ruzie waar je gek van wordt. Lees hier tips wat je kunt doen. Lees hier verder

Op de website van Villa Pinedo vind je tips en verhalen van kinderen van gescheiden ouders. Je kunt hier niet alleen lezen over kinderen van gescheiden ouders, maar je kunt ook vragen stellen. Klik hier voor de website van Villa Pinedo.

Welkom bij Kemmers Familie Advocaten

Kemmers Familie Advocaten is het advocatenkantoor voor het familierecht van deze tijd.
Dit betekent dat wij u verschillende oplossingen kunnen aanbieden voor uw specifieke situatie waarbij uw belangen en de belangen van uw (toekomstige) gezin centraal staan. Met verschillende oplossingen bedoelen we dat wij niet alleen in de rechtszaal staan, maar ook bemiddelen of u persoonlijk coachen.

ALLES OVER SCHEIDEN

Hoe lang duurt scheiden? Hoe loopt het proces en meer vragen? Lees waar u aan moet denken bij een scheiding:

 Hoe verloopt een scheidingsprocedure?
 Hoe wordt alimentatie berekend?
 Wat kost een scheiding?

KENNISMAKINGSGESPREK?

We bellen u terug om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken; telefonisch of op ons kantoor in Hoorn of op onze spreeklocatie in Amsterdam.


Plan kennismaking

Over ons

Kemmers Familie Advocaten richt zich alleen op het familierecht. Dat is onze passie. Wij hebben niet alleen veel kennis van het familierecht, maar ook oog voor de dingen waar u tegen aanloopt als u bijvoorbeeld problemen hebt met uw ex-partner of uw kinderen niet meer ziet. Wij procederen als het moet en bemiddelen of coachen u als het kan.

 Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?
 Hoe wordt alimentatie berekend?
 Wat kost een scheiding?