Bij het berekenen van kinderalimentatie houden we rekening met de financiële draagkracht van beide ouders. We berekenen deze draagkracht met behulp van een draagkrachtformule, die is vastgelegd in de alimentatienormen, ook wel de Tremanormen genoemd. Deze normen zijn vastgesteld door familierechters.

Forfaitaire bedragen

Bij de berekening van de draagkracht bij kinderalimentatie houden we – anders dan bij de berekening van de draagkracht bij partneralimentatie – geen rekening met de werkelijke lasten van de ouders. In plaats daarvan rekenen we met een vast (forfaitair) bedrag aan vaste lasten, zoals woonlasten, ziektekosten en kosten voor boodschappen en persoonlijke verzorging. De draagkracht berekenen we vervolgens met een draagkrachtformule, op grond van het besteedbare inkomen.

Kinderalimentatie nooit hoger dan draagkracht

De kinderalimentatie kan nooit op een hoger bedrag worden vastgesteld dan je draagkracht op basis van de draagkrachtformule. Toch kan het voorkomen dat de kinderalimentatie die op basis van draagkrachtformule wordt vastgesteld, in jouw situatie niet aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld als je forse schulden moet aflossen.

We spreken van een onaanvaardbare situatie:

  • Als u na betaling van de vastgestelde bijdrage niet meer in de noodzakelijke kosten van bestaan zou je kunnen voorzien, of
  • als u na betaling van de vastgestelde bijdrage minder dan 90% van de voor jou geldende bijstandsnorm zou overhouden.

In dat geval kunt u een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets. Daarvoor moet u bij de rechter nauwkeurig kunnen aantonen wat uw exacte inkomsten en lasten zijn.

Natuurlijk kan uw draagkracht of die van uw ex-partner in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen verandert of omdat u samen met uw nieuwe partner een kind krijgt. In veel gevallen zal de hoogte van de kinderalimentatie dan kunnen worden aangepast.

Wilt u meer informatie over de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend? Klik dan hier.