Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of partnerschapsvoorwaarden heeft opgesteld, dan betekent dit dat u een overeenkomst heeft getekend waarin het recht van u beiden op bezit en vermogen is geregeld. Deze voorwaarden kunnen gesloten worden vóór de huwelijkssluiting of het aangaan van het geregistreerd partnerschap, maar deze kunnen ook nog worden opgemaakt tijdens het huwelijk of partnerschap. Stelt u geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op dan ontstaat er automatisch bij het aangaan van het huwelijk of het partnerschap een wettelijke gemeenschap van goederen. Met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden wordt er dus afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden bestaan in allerlei soorten en maten. Er komen drie belangrijke soorten stelsels voor onder te verdelen in: koude uitsluiting, beperkte gemeenschappen en verrekenbedingen. Elke soort heeft eigen voor- en nadelen. In de praktijk komen mengvormen van deze drie soorten veel voor

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting wordt iedere vorm van gemeenschap vermogen uitgesloten en blijft het bezit van ieder van de partners geheel privé. Het vermogen van de partners wordt bij scheiding niet gedeeld.

Beperkte gemeenschap

Bij een beperkte gemeenschap kiezen de partners ervoor dat bepaalde bestanddelen privé blijven en andere bestanddelen gemeenschappelijk zijn. Gekozen kan bijvoorbeeld worden dat de woning en de inboedel van partijen gezamenlijk zijn. Bij een scheiding worden dan alleen de gezamenlijke goederen gedeeld.

Verrekenbeding

In huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden worden vaak verrekenbedingen opgenomen. Een verrekenbeding kan bijvoorbeeld inhouden dat bij scheiding toch alle goederen gelijk worden verdeeld. Dit wordt het finaal verrekenbeding genoemd. Ook kan worden afgesproken dat er na afloop van een periode, meestal een jaar, het gezamenlijke inkomen van de partners – na afdracht van de gezamenlijke huishoudelijke kosten – worden gedeeld. Dit wordt ook wel een periodiek verrekenbeding genoemd. In de praktijk wordt een periodiek verrekenbeding vrijwel nooit tijdens de relatie uitgevoerd, waardoor er bij de beëindiging van de relatie alsnog moet worden verrekend.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden bestaan er in allerlei soorten en maten. Als u gaat scheiden is het van belang dat u uw huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden goed laat doornemen door een advocaat, zodat u weet waar u aan toe bent.