Een echtscheidingsprocedure kan lang duren. Soms zijn er dan tijdelijke regelingen nodig, bijvoorbeeld over de zorg voor de kinderen of over de vraag wie voorlopig in de gezamenlijke woning kan blijven wonen. Bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan uw advocaat een voorlopige voorziening starten, zodat er op korte termijn duidelijkheid komt over een aantal belangrijke zaken.

Indienen verzoekschrift

Na de indiening van het verzoekschrift wordt er binnen drie tot zes weken een mondelinge behandeling ingepland door de rechtbank. Tijdens de mondelinge behandeling luistert de rechter naar de standpunten van u en uw ex-partner maar stelt zelf ook vragen over de zaak aan u of uw advocaat. In een voorlopige voorziening kan een rechter kinderen ouder dan twaalf jaar oproepen voor een gesprek, maar dit gebeurt niet veel. Kinderen ouder dan twaalf worden in de echtscheidingsprocedure wel altijd door de rechter om hun mening gevraagd.

Mondelinge behandeling

Na de mondelinge behandeling doet de rechter binnen twee weken (schriftelijk) uitspraak. Tegen die beslissing kunt u niet in hoger beroep. Wel kan een beslissing worden herzien door de rechter als de omstandigheden zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld in het geval de rechter een uitspraak doet over de hoogte van de voorlopige alimentatie en de alimentatieplichtige wordt werkloos. In dat geval zal de rechter een nieuwe uitspraak kunnen doen.

De beslissingen blijven geldig totdat de echtscheiding is uitgesproken (en ingeschreven). Wel moet het echtscheidingsverzoek binnen vier weken na de uitspraak in de voorlopige voorziening zijn ingediend. Is het verzoekschrift tot echtscheiding niet ingediend dan zijn de beslissingen in de voorlopige voorzieningen niet meer geldig.