De hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg of door een uitspraak van de rechter worden gewijzigd. Dit is aan de orde als uw inkomen of dat van uw ex-partner is gewijzigd of er andere veranderingen in uw gezinssituatie heeft plaatsgevonden.

Op het moment dat u en uw ex-partner samen geen afspraken kunnen maken over een wijziging van het bedrag kan de rechter hierover een uitspraak doen.. Hiervoor moet u dan wel een verzoek bij de rechter indienen. Dit kan alleen met hulp van een advocaat.

De rechter zal het verzoek tot wijziging van de partneralimentatie alleen in behandeling nemen als er iets in de situatie is gewijzigd. Bijvoorbeeld een wijziging in het inkomen.

De rechter zal de hoogte van de alimentatie op grond van de huidige situatie beoordelen en de alimentatie vaststellen op grond van de alimentatienormen die op dat moment gelden. Lees meer over de berekening van partneralimentatie.