Om de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil te houden en mee te laten stijgen met de inflatie, staat in de wet dat de hoogte van de alimentatie ieder jaar moet worden verhoogd. Dit noemen we de wettelijke indexering. Het percentage waarmee de alimentatie moet worden verhoogd noemen we het indexeringspercentage.

De Minister van Justitie stelt jaarlijks rond half november het indexeringspercentage voor het daaropvolgende jaar vast en publiceert dit in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het indexeringspercentage wordt afgeleid van het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Indexeringspercentage geldt voor iedereen

Het indexeringspercentage geldt zowel voor de partner- als de kinderalimentatie. Het geldt in principe ook voor iedereen. Het maakt daarbij niet uit of de rechter de alimentatie heeft vastgesteld of dat u de alimentatie zelf hebben vastgelegd. Overigens kunt u schriftelijk met uw ex-partner overeen komen dat u afziet van de jaarlijkse wettelijke verhoging.

Alimentatiebedragen stijgen automatisch

Het is de bedoeling dat de alimentatieplichtige de hoogte van de alimentatie ieder jaar automatisch op 1 januari verhoogt. Hierover hoeft u in principe verder geen speciale afspraken te maken, al adviseren wij hier ieder jaar even contact over te hebben zodat u en uw ex-partner het niet vergeten.

Alimentatie indexering vergeten?

Als u en uw ex-partner zijn vergeten om de alimentatie indexering toe te passen, kan de alimentatiegerechtigde het achterstallige bedrag alsnog incasseren. Het recht om dit te doen verjaart echter na vijf jaar. Daarna mag het achterstallige alimentatiebedrag niet meer worden geïnd.

Indexeringspercentages afgelopen 5 jaar

In de afgelopen jaar waren de indexeringspercentages als volgt:

  • 2015: 0,8%
  • 2016: 1,3%
  • 2017: 2,1%
  • 2018: 1,5%
  • 2019: 2,0%
  • 2020: 2,5%

Voor 2021 is het percentage vastgesteld op 3,0%.