Een zorg- en contactregeling kan als ouders er niet met elkaar kunnen uitkomen, door de rechter worden gewijzigd. Dit geldt voor een regeling die u samen met uw ex-partner heeft afgesproken, maar dit geldt ook voor een regeling die door de rechter is vastgesteld.

Om een regeling te kunnen wijzigen moet er wel iets zijn veranderd in de situatie. Bijvoorbeeld als de huidige regeling niet goed meer aansluit bij de leeftijd van de kinderen of in het geval de regeling gewoonweg niet werkt. De rechter kan de regeling zowel in duur als in frequentie aanpassen. Het kan zijn dat de rechter de regeling uitbreidt, maar in sommige gevallen kan de rechter de regeling juist ook flink inperken of zelfs stopzetten.

Bij het vaststellen van een nieuwe regeling kijkt de rechter altijd naar de belangen van het kind. Het kan voorkomen dat de rechter meer informatie nodig heeft over de situatie voordat er een beslissing kan worden genomen. De rechter kan bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming een advies laten uitbrengen over een regeling die aansluit bij de belangen van het kind.

Daarnaast zal de rechter kinderen ouder dan 12 jaar altijd schriftelijk uitnodigen voor een gesprek over de regeling. Kinderen kunnen op gesprek bij de rechter, maar de rechter ook een brief schrijven. De rechter neemt de mening van het kind mee in de uiteindelijke beslissing.

Een verzoek tot wijziging van de zorg- en contactregeling moet altijd door een advocaat worden ingediend. De rechter kan dan een nieuwe zorg- en contactregeling vaststellen of de bestaande regeling tijdelijk of voor onbepaalde tijd beëindigen.