Scheiden is niet alleen stressvol voor ouders, maar ook voor de kinderen. Het is van belang om goed na te denken hoe u het de kinderen gaat vertellen. Hier volgen een aantal tips voor de begeleiding van kinderen bij een scheiding.

  1. Vertel altijd samen dat u besloten hebt uit elkaar te gaan en zorg ervoor dat het hele gezin samen is. Dit kan lastig zijn, helemaal als u de scheiding zelf niet wilt. Is het niet mogelijk dat u samen de kinderen inlicht over de scheiding dan is het van groot belang dat u de kinderen – zonder de andere ouder te beschuldigen of te veroordelen – duidelijk vertelt dat u uit elkaar gaat.
  2. Zoek een 'rustig' moment uit. Dus niet vlak voordat de kinderen gaan slapen of vlak voordat ze naar school moeten. Kies het moment zo dat de kinderen later op de dag nog op het gesprek kunnen terugkomen.
  3. Leg ze uit dat mama en papa gaan scheiden, maar dat dit niet hun schuld is. Scheiden is iets dat grote mensen doen en dat kinderen daar verder niets aan kunnen doen.
  4. Benadruk dat de scheiding definitief is. Dit is van belang anders krijgt het kind (misschien) valse hoop dat u toch bij elkaar blijft.
  5. Leg de kinderen uit dat u niet meer van elkaar houdt, maar wel van de kinderen blijft houden.
  6. Praat in het bijzijn van de kinderen niet negatief over de andere ouder.
  7. Leg de kinderen uit dat u ook na de scheiding samen voor de kinderen blijft zorgen en dat u daar samen afspraken over gaat maken. Geef de kinderen ook een stem in de verdeling van de zorg na de scheiding. U kunt hierover samen als ouders met de kinderen over praten.
  8. Stel de leerkracht van de kinderen op de hoogte over de scheiding.  
  9. Als u zelf te veel van slag bent door de scheiding waardoor u het lastig vindt om met de kinderen over de scheiding te praten, zorg er dan voor dat de kinderen met een vertrouwd iemand over de scheiding kunnen praten, zoals een familielid, kindercoach of leerkracht.
  10. U kunt met uw kind ook eens een kijkje nemen op de website van Villa Pinedo. Hierop staan verschillende tips en verhalen van kinderen van wie de ouders zijn gescheiden.