Als u een kind erkent wordt u de juridische ouder van het kind. Als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent van de moeder van het kind tijdens de geboorte van het kind dan bent u automatisch juridisch ouder van het kind en hoeft u het kind niet te erkennen.

Het juridisch ouderschap heeft de volgende gevolgen:

  • tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking);
  • u moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
  • u heeft na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
  • u en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen;
  • u (met uw partner) kiest op het moment van erkenning de achternaam van uw kind;

Een kind kan ook al voor de geboorte worden erkend. Een kind kan ook door iemand anders dan de verwekker worden erkend.

In het geval u als verwekker het kind graag wil erkennen, maar de moeder weigert haar medewerking dan kunt u de rechter verzoeken om vervangende toestemming tot erkenning. U moet daarbij dan wel aannemelijk maken (desnoods door middel van een DNA-test) dat u de verwekker van het kind bent. Een verzoek tot vervangende toestemming erkenning moet altijd door een advocaat worden ingediend.