Als ouders uit elkaar gaan zal er een zorg- en contactregeling door de ouders moeten worden opgesteld. Deze regeling kan worden opgenomen in een ouderschapsplan. Bij een echtscheiding en een geregistreerd partnerschap is dat verplicht.

Het is, als de scheiding nog erg vers is, soms lastig om samen afspraken te maken over de zorg van de kinderen. Hulp van een mediator of het volgen van een ouderschapscursus kan dan helpen om samen toch afspraken te maken.

Als het niet lukt om samen tot afspraken te komen dan kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Bij het vaststellen van een regeling kijkt de rechter altijd naar de belangen van het kind. Het kan voorkomen dat de rechter meer informatie nodig heeft over de situatie voordat er een beslissing kan worden genomen. De rechter kan bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming een advies laten uitbrengen over een regeling die aansluit bij de belangen van het kind.

Daarnaast zal de rechter kinderen ouder dan 12 jaar altijd schriftelijk uitnodigen voor een gesprek over de regeling. Kinderen kunnen op gesprek bij de rechter, maar de rechter ook een brief schrijven. De rechter neemt de mening van het kind mee in de uiteindelijke beslissing.

Een verzoek tot het vaststellen van de zorg- en contactregeling moet altijd door een advocaat worden ingediend. Een zorg- en contactregeling kan worden gewijzigd als er iets is veranderd in de situatie.