Wat is zorgkorting?

Bij de berekening van de kinderalimentatie houden we ook rekening met de zogenaamde zorgkorting. Als de ouder die kinderalimentatie moet betalen een of meer dagen per week voor de kinderen zorgt, kan hij of zij recht hebben op zorgkorting. Deze zorgkorting wordt in mindering gebracht op de te betalen kinderalimentatie. De hoogte van de korting is afhankelijk van de vraag hoeveel zorg deze ouder draagt. Hoe meer de zorg voor de kinderen over beide ouders verdeeld is, hoe meer dagelijkse kosten de alimentatieplichtige ouder zelf heeft. En hoe hoger dus de zorgkorting.

Hoe wordt zorgkorting berekend?

De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van de vraag hoeveel zorg de alimentatieplichtige draagt en van de vraag of de ouders gezamenlijk voldoende draagkracht hebben om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien. Is dat laatste niet het geval? Dan kan de zorgkorting worden verminderd.

Als vuistregel worden de zorgkosten uitgedrukt in een percentage van de behoefte, hetgeen de volgende zorgkorting oplevert:

  • 15% als de kinderen gemiddeld 1 dag per week bij de alimentatieplichtige zijn
  • 25% als de kinderen gemiddeld 2 dagen per week bij de alimentatieplichtige zijn
  • 35% als de kinderen gemiddeld 3 dagen per week bij de alimentatieplichtige zijn

Zorgkorting berekenen: een voorbeeld

Michiel en Valerie zijn ouders van Kate. De kosten van Kate bedragen € 400,- per maand. Kate heeft haar hoofdverblijf bij Valerie. Michiel draagt gemiddeld twee dagen per week de zorg voor Kate. De zorgkorting bedraagt dus € 100,- (25% van € 400,-).

De draagkracht van Michiel bedraagt € 600,- en de draagkracht van Valerie bedraagt € 150,-. Michiel en Valerie hebben samen een draagkracht van € 750,- en dus samen voldoende draagkracht om de kosten van Kate te voldoen. De kinderalimentatie wordt dan als volgt berekend:

Michiel: € 600,- / € 750,- x € 400,- – € 100,- = € 220,-
Valerie: € 150,- / € 750,- x € 400,- = € 80,-

In dit voorbeeld betaalt Michiel Valerie maandelijks een bedrag van € 220,- per maand aan kinderalimentatie. Omdat Michiel 2 dagen per week voor Kate zorgt en daar kosten voor maakt is het alimentatiebedrag € 100,- minder dan als Kate volledig bij Michiel zou wonen.

Maar wat gebeurt er als Michiel en Valerie samen te weinig draagkracht hebben om in de kosten van Kate te voorzien? Opnieuw een voorbeeld.

De kosten van Kate zijn € 250,- . Kate heeft haar hoofdverblijf bij Valerie en Michiel heeft gemiddeld 1 dag per week de zorg voor Kate. De draagkracht van Michiel bedraagt € 200,- en de draagkracht van Valerie bedraagt € 25,-. De zorgkorting bedraagt € 37,50 (= 15% van € 250,-).

De gezamenlijke draagkracht van Michiel en Valerie bedraagt € 225,-. De gezamenlijke draagkracht is dus € 25,- (€ 250,- - € 225,-) minder dan de kosten van Kate. In dat geval wordt het tekort aan draagkracht aan beide ouders in gelijke delen toegerekend. Dit heeft de volgende uitwerking.

Het tekort is € 25. De helft is € 12,50. De zorgkorting bedraagt € 37,50, Michiel mag de zorgkorting als volgt op de bijdrage in mindering brengen € 37,50 - € 12,50 = € 25,-.

Michiel betaalt een bedrag van € 175 (€ 200 - € 25) aan kinderalimentatie aan Valerie. In dit geval kan Michiel zijn zorgkorting dus maar gedeeltelijk verzilveren.

Hoe hoog is de zorgkorting bij co-ouderschap?

Ook als u co-ouderschap hebt afgesproken kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Bij de basisberekening van kinderalimentatie kijken we namelijk niet naar hoeveel tijd u met de kinderen doorbrengen, maar naar uw draagkracht. Loopt die uiteen? Dan moet er kinderalimentatie betaald worden. Op dat moment komt ook de zorgkorting in beeld.

Kunnen u en uw ex-partner hier samen geen afspraken over maken? Dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken over de vraag of een van de ouders nog een bijdrage aan de ander zal moeten voldoen. Hierbij kijkt de rechter onder meer naar wie van de ouders de verblijfsoverstijgende kosten voldoet. Verblijfsoverstijgende kosten zijn de niet-dagelijkse kosten, zoals uitgaven voor sportieve en sociale activiteiten, de aanschaf van fietsen of kosten voor school. In het geval een van de ouders alle verblijfsoverstijgende kosten voldoet zal de rechter rekening houden met een zorgkorting van 35%. Als beide ouders meebetalen aan verblijfsoverstijgende kosten rekent de rechter met een ander zorgkortingspercentage.

Wilt u meer informatie over de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend? Klik dan hier.