Als u gaat scheiden en de situatie maakt dat u niet langer onder één dak kunt blijven wonen, zullen er eerst afspraken moeten worden gemaakt over de vraag wie er de komende tijd (met de kinderen) in de huur- of koopwoning kan blijven wonen. Als u daarover geen afspraken kunt maken dan kunt u de rechter vragen om te bepalen wie er voor de duur van de echtscheidingsprocedure in de woning kan blijven wonen. De rechter betrekt hierbij alle van belang zijnde factoren zoals de vraag wie de voornaamste zorg over de (minderjarige) kinderen draagt, de vraag of degene die de woning wil bewonen deze wel kan bekostigen (eventueel met behulp van partneralimentatie), wie van de partners tijdelijk kan uitwijken naar andere woonruimte en daarnaast is nog van belang de geestelijke en fysieke gesteldheid van beide partners.

Als u samen huurder of eigenaar bent van de woning bent u in principe gehouden om – in ieder geval tijdens de scheidingsprocedure - ieder voor de helft bij te dragen aan de kosten van de woning, ook als u de woning moet verlaten. U kunt hierover natuurlijk wel andere afspraken met elkaar over maken.