Scheidingsmediation is de snelste en goedkoopste manier om uw scheiding of andere geschillen die u met elkaar heeft op te lossen. In het mediationtraject wordt het verleden afgesloten en worden er goede afspraken gemaakt voor de toekomst.

Wat is scheidingsmediation?

Bij mediation maakt u onder leiding van een mediator afspraken. De mediator informeert en adviseert u allebei niet alleen, maar geeft u ook inzichten hoe u bijvoorbeeld samen ouder kunt zijn, zonder dat het verleden u in de weg staat. Een mediator heeft dus niet alleen kennis van juridische en fiscale aspecten van een scheiding, maar ook van de emotionele.

Een scheidingsmediator treedt voor u beiden op. Dit betekent dat de mediator niet uitsluitend uw belangen op de voorgrond zet. De mediator kijkt naar een oplossing die voor beide werkbaar is. Het is tijdens een mediation wel toegestaan om zelf een adviseur te raadplegen, zoals bijvoorbeeld een eigen advocaat of een financieel adviseur. Alles wat u tijdens de mediationgesprekken met elkaar bespreekt is vertrouwelijk.

Als u er samen niet in slaagt om afspraken te maken dan zal de mediator u allebei naar een advocaat doorverwijzen. Het is de mediator niet toegestaan om na de beëindiging van het mediationtraject één van u bij te staan.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Een mediator zal tijdens het eerste gesprek de spelregels van mediaton uitleggen en onderzoeken of u beiden de wil hebt om samen tot afspraken te komen. Daarna zal de mediator u een mediationovereenkomst ondertekenen. In deze overeenkomst staan de voorwaarden van de mediation opgesomd en zijn de financiële afspraken tussen u en de mediator vastgelegd. Na de ondertekening van de mediationovereenkomst zal de mediator met u stilstaan bij de scheiding en met u een inventarisatie maken van de zaken die besproken moeten worden.

De mediator zal met u ook uitgebreid stilstaan bij de kinderen. Bijvoorbeeld over de vraag hoe u de zorg voor de kinderen in de toekomst wil gaan invullen. De mediator kan – na uw toestemming – ook met de kinderen praten om hun wensen of twijfels te bespreken, zodat u hier rekening mee kunt houden bij het maken van afspraken.

Aan het einde van een gesprek ontvangt u een gespreksverslag met waarin is opgenomen wat u heeft besproken en wat u en de mediator voor de volgende bespreking zullen voorbereiden.

Hoe lang duurt een mediationtraject?

Een mediationtraject neemt ongeveer 4 tot 6 gesprekken in beslag. Tussen twee gesprekken zitten minimaal twee weken. De tussenliggende tijd wordt gebruikt om zaken uit te zoeken.

Bij het laatste gesprek wordt het convenant waarin de financiële afspraken zijn neergelegd en het ouderschapsplan ondertekend. Als u getrouwd bent of geregistreerd partner dan zal de mediator na de ondertekening van het convenant en het ouderschapsplan nog een verzoekschrift bij de rechtbank indienen met het verzoek het huwelijk of het geregistreerde partnerschap te ontbinden. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe. De rechtbank zal – als u afspraken heeft gemaakt – uw scheiding verder administratief afwikkelen. Na de uitspraak zal u beiden nog wel een akte moeten ondertekenen, zodat uw scheiding ook bij de gemeente kan worden geregistreerd.

Heeft u beperkt de tijd of wilt u alles zo snel mogelijk afwikkelen dan bieden wij verschillende mogelijkheden aan om het mediationtraject naar uw wensen in te delen.

Wat zijn de kosten van scheidingsmediation?

Tijdens het eerste gesprek wordt u geïnformeerd over de kosten van mediation. U betaalt de mediator een uurtarief. Soms zijn er bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten die verband houden met het opvragen van stukken zoals geboorte- of huwelijksakten. Ook over deze kosten wordt u tijdens het eerste gesprek geïnformeerd. Als uw situatie zich daarvoor leent kunnen er vaste prijsafspraken worden gemaakt. De kosten van het mediationtraject deelt u, tenzij u hierover samen andere afspraken maakt.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos. Na dit gesprek besluit u of u door wilt gaan met mediation. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.