Scheidingsmediation

Scheidingsmediation is de snelste en goedkoopste manier om te scheiden. In een mediationtraject sluit u het verleden af en maakt u samen goede afspraken over de scheiding en de toekomst.

Wat is scheidingsmediation?

Bij scheidingsmediation maakt u samen afspraken over hoe u uit elkaar gaat. Dit doet u onder leiding van een scheidingsmediator. Een gespecialiseerde scheidingsmediator heeft niet alleen kennis van juridische en fiscale aspecten van een scheiding, maar ook van de emotionele aspecten. De mediator informeert u dus niet alleen, maar geeft u ook inzicht in uw communicatiepatronen. Zo helpt een mediator u bijvoorbeeld om samen ouder te zijn, zonder dat het verleden u in de weg staat.

Een mediator treedt dus voor u allebei op. Dat is anders dan een advocaat, die meestal vooral uw eigen belangen behartigt. Een mediator helpt om oplossingen te vinden die voor u allebei werkbaar zijn. Daarbij is alles wat u tijdens de mediationgesprekken met elkaar bespreekt vertrouwelijk. Het is wel toegestaan om een adviseur te raadplegen. Denk daarbij aan een eigen advocaat of een financieel adviseur.

Mediation is ook een goede optie als er na de scheiding conflicten zijn ontstaan, bijvoorbeeld over de omgangsregeling, een voorgenomen verhuizing of de alimentatie.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Als u voor mediation kiest, leggen wij tijdens het eerste gesprek de spelregels van mediaton uit en onderzoeken wij of u allebei bereid bent om samen tot afspraken te komen. Is dat het geval? Dan maken wij een mediationovereenkomst op die door alle partijen moet worden ondertekend. In deze overeenkomst hebben wij de voorwaarden van de mediation opgesomd en de financiële afspraken tussen u en ons vastgelegd.

Na ondertekening van de overeenkomst maken we samen met u een inventarisatie van de zaken die in het mediationtraject besproken moeten worden. Als u samen kinderen heeft staan we ook uitgebreid bij hen stil. Zo bespreken we hoe u de zorg voor de kinderen in de toekomst wil gaan invullen. Wij kunnen – na uw toestemming – ook met de kinderen praten om hun wensen of twijfels te bespreken. U kunt hier dan rekening mee houden als u afspraken gaat maken.

Na ieder gesprek ontvangt u een gespreksverslag waarin wij hebben opgenomen wat er is besproken en wat iedereen voor de volgende bespreking moet voorbereiden.

Hoe lang duurt een mediationtraject?

Een mediationtraject bestaat gemiddeld uit vier tot zes gesprekken, maar wij bieden verschillende mogelijkheden om het mediationtraject op maat in te delen. Tussen twee gesprekken zitten steeds minimaal twee weken. Deze tussenliggende tijd kunt u gebruiken om zaken uit te zoeken.

Bij het laatste gesprek ondertekenen u en uw ex-partner het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan dienen wij na de ondertekening nog een verzoekschrift in bij de rechtbank met het verzoek het huwelijk of het geregistreerd partnerschap te ontbinden. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe. De rechtbank zal – als u afspraken heeft gemaakt – uw scheiding verder administratief afwikkelen. Na de uitspraak moet u nog wel een akte ondertekenen, zodat uw scheiding ook bij de gemeente kan worden geregistreerd.

Hoeveel kost scheidingsmediation?

Voor het eerste gesprek rekenen wij een gereduceerd tarief van € 100 exclusief BTW. Als u besluit om door te gaan met mediation maken wij tijdens dit gesprek afspraken over de kosten. Daarbij kunnen we een uurtarief afspreken of een vaste prijs voor het hele mediationtraject. Het uurtarief voor scheidingsmediation bedraagt €190,- exclusief BTW. Deze kosten deelt u, tenzij u hierover samen andere afspraken maakt.

Naast onze kosten moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten voor het opvragen van geboorte- of huwelijksakten. Hierover zullen wij u in het eerste gesprek informeren.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.