6. uitsn info over120573008

Alimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de alimentatienormen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens de relatie van de ouders, de hoogte van de draagkracht van de ouders na de scheiding en van de invulling van de zorgregeling.

U dient totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, een bijdrage te betalen in de kosten van uw kind. In het geval uw kind 18 jaar is en nog een aanvullende bijdrage nodig heeft om te kunnen studeren loopt de alimentatieverplichting door tot de leeftijd van 21 jaar. 

Lees meer over de berekening van kinderalimentatie

Partneralimentatie

Partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van alimentatienormen. In onderling overleg kan er van de alimentatienormen worden afgeweken. Het is in dat geval belangrijk dat goed wordt vastgelegd waarom van de alimentatienormen wordt afgeweken en op welke punten van de alimentatienormen wordt afgeweken. 

Het uitgangspunt is dat de alimentatiegerechtigde recht heeft op 12 jaar partneralimentatie, tenzij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn geboren. 

Lees meer over de berekening van partneralimentatie