Als u na uw scheiding een nieuwe partner heeft gevonden en wilt gaan samenwonen, kan dat (grote) gevolgen hebben voor de alimentatie. In dit blog vertellen we u welke gevolgen dat zijn en wanneer u daar rekening mee moet houden.

 

Niet-wijzigingsbeding

Hebben jullie in het echtscheidingsconvenant een niet-wijzigingsbeding opgenomen? Dan kan het alimentatiebedrag in principe niet worden gewijzigd, behalve als er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat u of uw ex-partner naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding kan worden gehouden. Bij samenwonen met een nieuwe partner zal daar niet snel sprake van zijn.

Hebben jullie niet zo’n beding? Dan kan de hoogte van het alimentatiebedrag worden gewijzigd op het moment dat uw draagkracht wijzigt. Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner is dat vaak het geval. Wat dat betekent voor de partneralimentatie is afhankelijk van de vraag of u alimentatie betaalt of ontvangt.

 

U ontvangt partneralimentatie

Als u partneralimentatie ontvangt en u gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’ stopt de alimentatieverplichting van uw ex-partner helemaal. Dit staat zo in de wet. Dit is ook zo als u opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Het idee hierachter is dat u en uw nieuwe partner dan een wederzijdse onderhoudsverplichting met elkaar aangaan, waardoor de onderhoudsverplichting van uw ex-partner stopt.

In de praktijk is er veel discussie over de zinsnede ‘als ware u gehuwd’. De wet zegt namelijk niet wat dat inhoudt. Rechters hebben bepaald dat hier sprake van is als:

  • de liefdesrelatie al enige tijd duurt
  • er sprake is van samenwonen
  • u en uw nieuwe partner een gemeenschappelijke huishouding voeren, en
  • er sprake is van wederzijdse verzorging

Wanneer hier sprake van is hangt weer af van de feitelijke omstandigheden van het geval.

Overigens: in principe herleeft de alimentatieverplichting niet als u en uw nieuwe partner weer uit elkaar gaan. Het is wel mogelijk om daar in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken over te maken. Zo kunnen jullie afspreken dat de alimentatieverplichting pas echt stopt als de nieuwe situatie een bepaalde tijd heeft geduurd.

 

U betaalt partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt en u gaat samenwonen kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag. Zo kunt u te maken krijgen met hogere vaste lasten, bijvoorbeeld omdat uw nieuwe partner niets of weinig verdient. Of omdat jullie in een duurder huis gaan wonen. Dan kan het lonen om een herberekening te laten maken en een verlaging van de partneralimentatie aan te vragen. Overigens heeft u daar niet in alle gevallen recht op.

U kunt ook te maken krijgen met lagere vaste lasten. Omdat uw nieuwe partner eigen inkomsten heeft bijvoorbeeld, en u de vaste lasten gaat delen. Dan zal uw ex-partner wellicht een herberekening willen laten maken. Maar ook dan kan niet in alle gevallen het bedrag worden aangepast. Het wordt namelijk als onwenselijk gezien dat u nieuwe partner op die manier ‘meebetaalt’ aan uw partneralimentatie. 

 

Kinderalimentatie

Opnieuw samenwonen heeft meestal geen gevolgen voor de kinderalimentatie. Bij de berekening van kinderalimentatie speelt het inkomen van uw nieuwe partner namelijk geen rol. Maar uw gewijzigde woonlasten dan, die doen toch iets met uw draagkracht? Klopt, maar bij de berekening van kinderalimentatie wordt geen rekening gehouden met uw werkelijke woonlasten. In deze alimentatieberekening zijn uw woonlasten altijd 30% van uw netto besteedbaar inkomen. Daarvan wordt alleen in schrijnende gevallen afgeweken.

Mogelijk verandert er wél iets als de kinderen bij u staan ingeschreven en u met uw nieuwe liefde gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Op dat moment wordt uw nieuwe partner namelijk stiefouder van de kinderen en daarmee ook onderhoudsplichtig. De kosten van de kinderen moeten dan verdeeld worden over u, uw nieuwe partner en uw ex-partner. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders draagkracht.

Overigens kan er ook iets wijzigen als u en uw nieuwe partner samen een baby krijgen, ook als u alleen samenwoont. U krijgt dan meer kosten, waardoor een herberekening kan lonen.

 

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of  bent u benieuwd of u een herberekening kunt laten uitvoeren? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag!