Bij het vaststellen van partner- en kinderalimentatie houden we rekening met jullie inkomen. Als er sprake is van een onregelmatig inkomen, bijvoorbeeld omdat een van jullie ondernemer of ZZP’er is, wordt die berekening vaak een stuk ingewikkelder dan wanneer jullie allebei in loondienst zijn. In dit blog vertellen we je hoe we rekening houden met wisselende inkomsten.

 

De berekening van partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie berekenen we aan de aan de hand van twee pijlers: de behoefte van degene die alimentatie ontvangt (de alimentatiegerechtigde) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige).

Bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde kijken we naar het welstandsniveau tijdens jullie huwelijk: wat was het netto besteedbare gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen? Vervolgens gebruiken we de zogenaamde 60% regel: de behoefte van iedere ex-partner bedraagt 60% van dat bedrag. We gebruiken hier 60% omdat het leven van twee alleenstaande ouders duurder is dan het leven van een gezin. Daarop trekken we het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde van dit bedrag af. Het bedrag dat overblijft is de alimentatiebehoefte.

Vervolgens kijken we naar de draagkracht van de alimentatieplichtige: heeft hij of zij na het betalen van alle noodzakelijke kosten van onderhoud nog voldoende inkomsten over om partneralimentatie te betalen? In dit blog lees je er meer over. Ook vind je er een voorbeeldberekening.

 

De berekening van kinderalimentatie

Ook de hoogte van de kinderalimentatie berekenen we aan de hand van twee pijlers: de kosten van de kinderen en jullie draagkracht. De kosten van de kinderen baseren we op het netto besteedbaar gezinsinkomen en de leeftijd van de kinderen. Dit zijn doorgaans tabelbedragen. Voor het berekenen van jullie draagkracht gebruiken we een rekenformule die is gebaseerd op jullie netto besteedbaar inkomen.

In dit blog lees je alles over de berekening van kinderalimentatie, inclusief een handige voorbeeldberekening.

 

De draagkracht van ondernemers en ZZP’ers

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen is draagkracht een belangrijke factor bij de alimentatieberekening. Maar bij ondernemers en ZZP’ers is die draagkracht niet altijd eenvoudig vast te stellen. Ondernemen is tenslotte ook risico’s nemen. En dat gaat het ene jaar nu eenmaal beter dan het andere. Soms gooit een flinke crisis zoals de coronacrisis roet in het eten. En wordt een beoogd topjaar ineens een rotjaar. Bovendien moet je als ondernemer soms grote investeringen doen die de winst en dus ook jouw inkomsten drukken. Wat is dan je draagkracht?

In de Tremanormen (normen die zijn opgesteld door rechters die zich bezighouden met het alimentatierecht) staat dat de draagkracht van een ondernemer wordt bepaald door het bedrag dat hij of zij zichzelf redelijkerwijs als inkomen kan uitkeren zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Daarbij moet ook worden gekeken naar de bedragen die zijn achtergebleven in de onderneming en waar ook van geleefd kan worden, zoals opgepotte winsten. En er moet rekening gehouden worden met de toekomstverwachtingen van de onderneming en eventuele reserveringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Voor ZZP’ers betekent dit dat het resultaat in de jaarrekening leidend is. Bij een ondernemer met een bv wordt niet alleen gekeken naar het salaris dat de ondernemer zichzelf uitkeert, maar ook naar de winst en dus (mogelijke) dividenduitkeringen. Hierbij wordt steeds het gemiddelde over een periode van een aantal jaar als uitgangspunt genomen. Meestal is dit drie jaar, maar als er sprake was van erg veel wisselingen in inkomen, kan ook een langere periode worden genomen.

Op deze manier proberen we  je draagkracht over een langere periode zo goed mogelijk vast te stellen, al blijft het natuurlijk altijd een goed onderbouwde schatting. Voor ondernemers of ex-partners van ondernemers kan het dus lonen om van tijd tot tijd een herberekening te laten maken.

 

Vragen?

Wil je een herberekening laten maken? Of kan je hulp gebruiken in de gesprekken met je ex-partner over de hoogte van het alimentatiebedrag? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag!