Invoering Wet pensioenverdeling bij scheiding gaat niet door!

Op 1 juli 2022 zou de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) in werking treden. In de echtscheidingspraktijk werd al enige tijd naar deze wet uitgekeken, aangezien er een heleboel gedoe, geregel en geruzie mee kan worden voorkomen.

Maar onlangs werd bekend dat de invoering van de wet wordt uitgesteld, mogelijk zelfs tot 1 januari 2027! Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioen heeft namelijk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de wet pas wil invoeren als het nieuwe pensioenstelsel word ingevoerd. De reden? Zij wil pensioenuitvoerders niet kort na elkaar met twee ingrijpende (ICT-)wijzigingen opzadelen.

 

Waarom kwam de Wps 2022 er ook alweer?

Op dit moment geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Op grond van deze wet hebben ex-partners na de scheiding over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dit noemen we pensioenverevening.

Om aanspraak te kunnen maken op pensioenverevening, moeten de ex-partners de scheiding binnen twee jaar na inschrijving in de Basisregistratie Personen zelf aanmelden bij hun pensioenuitvoerder(s). Gaat degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen? Dan wordt het uit te keren bedrag naar rato over de ex-partners verdeeld. Deze regeling kent twee nadelen:

  1. Op het moment dat de ex-partners vergeten de scheiding bij hun pensioenuitvoerders aan te melden, en dat gebeurt in ruim 30% van de gevallen, zijn de pensioenuitvoerders niet verplicht aan de verevening mee te werken. Zij mogen het gehele bedrag dan gewoon uitkeren aan degene die het pensioen heeft opgebouwd. Vervolgens moet deze ex-partner een deel van dit bedrag doorstorten aan zijn of haar ex-partner. In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd en worden er dan ook regelmatig rechtszaken over gevoerd.
  2. Daarnaast blijft degene die recht heeft op de verevening door deze regeling tot op latere leeftijd afhankelijk van de keuzes die zijn of haar ex-partner maakt. Gaat degene die het pensioen heeft opgebouwd bijvoorbeeld eerder of later met pensioen? Dan moet de ander financieel meebewegen; een onwenselijke situatie.

Met de invoering van de Wps 2022 zouden deze nadelen verleden tijd zijn.

 

En nu?

De Wps 2022 zou direct van toepassing zijn op alle echtscheidingen die vanaf 1 juli 2022 zouden worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Minister Schouten heeft pas eind maart vrij onverwacht kenbaar gemaakt de invoering te willen uitstellen.

Omdat er tussen het afgeven van de echtscheidingsbeschikking en de inschrijving van die beschikking in de Basisregistratie Personen vaak wel een aantal maanden zit, hebben veel scheidende stellen én hun financieel, fiscaal een juridisch adviseurs de afgelopen tijd rekening gehouden met de invoering van de Wps 2022. Nu de invoering niet doorgaat, raden wij deze stellen aan contact op te nemen met hun adviseur(s), om te kijken wat de gevolgen hiervan zijn voor hun pensioen. In veel gevallen zal de scheiding namelijk alsnog moeten worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder(s). Maar het is ook mogelijk om afspraken te maken die afwijken van de Wvps.

 

Vragen?

In haar brief heeft minister Schouten laten weten dat zij enkele goede elementen uit de Wps 2022 mogelijk wel al voor 1 januari 2027 via andere wegen wil introduceren. De komende periode gaat zij hierover in overleg met de sector. Uiteraard zullen wij je van deze ontwikkelingen op de hoogte houden. Heb je er in de tussentijd vragen over? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!