Op 10 oktober 2017 hebben de fractievoorzitters het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn bepaalde punten neergelegd met betrekking tot het personen-en familierecht.

In ons vorige bericht van 16 oktober 2017, zijn er al een aantal punten uit het regeerakkoord besproken. Hier volgen de overige punten die in het regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot het personen- en familierecht.


Men wil gaan bekijken of de kosten van een notaris bij de beperkte gemeenschap van goederen kan worden voorkomen als mensen alsnog in een algehele gemeenschap van goederen wensen te trouwen.

Voorts krijgt de rechtspraak de gelegenheid om te gaan experimenteren met  “procedures die mensen tot elkaar brengen en conflicten niet op het spits drijven”.
De procedure rondom de scheiding is al een zwaar proces, voor zowel partijen als voor de kinderen. Het is van groot belang dat het uitgangspunt bij procedures is om partijen bij elkaar te brengen.  Op deze wijze kunnen er het beste afspraken gemaakt worden en kan alles, voor zover mogelijk, goed worden afgesloten voor nu en voor in de toekomst.  

Het laatste punt wat is opgenomen in het regeerakkoord met betrekking tot het familierecht is dat men kijkt naar de mogelijkheden om mediation uit te breiden.