Geregeld komt tijdens echtscheidingen het onderwerp over het wel of niet mogen publiceren van foto's van kinderen op het sociale media ter sprake. De hoofdregel is dat kinderen net zoveel recht op privacy hebben als volwassenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de privacy van hun kinderen.
Een kinderrechter heeft over dit geschil uitspraak gedaan.

Kort de situatie: Partijen zijn uit elkaar. De vrouw wil principieel niet dat haar ex-partner foto's van hun kind op het internet plaatst. De man wilt juist zijn trots delen via het sociale media.

De kinderrechter heeft bepaald dat de man geen foto's van hun zoon op het sociale media mag plaatsen, en zeker niet op Facebook. Dit heeft te maken met de voorwaarden van Facebook, waarbij de rechter benadrukt dat Facebook zomaar kinderfoto's voor een commercieel doeleinde kan gebruiken.
De rechter legt dit als volgt uit: "Op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze ook eigendom van Facebook. Die kan hem doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto ineens opduikt in een reclamecampagne, of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degene die de foto heeft geplaatst, heeft er geen controle meer over."

Hieruit afleidend is het verstandig om goede afspraken te maken met je ex-partner over het wel of niet plaatsen van foto's van de kinderen op het sociale media.

Voor het gehele artikel verwijs ik u vriendelijk naar deze link.

Bron: Tubanita