Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) uit 2015 blijkt dat in twintig jaar tijd het aantal kinderen dat niet meer in een gezin met twee eigen ouders woont, is gestegen van 200.000 tot 600.000.
Uit een onderzoek, wat werd gedaan onder kinderen van zeventien jaar, blijkt dat van de kinderen die niet meer bij de eigen ouders wonen, ruim de helft een scheiding meemaakt. Ook blijkt dat steeds meer kinderen vanaf de geboorte slechts bij één ouder woont.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat ruim een kwart van de ouders voor co-ouderschap kiezen, waarvan de regeling in 80% van de gevallen na twee jaar nog standhield.
Kindertherapeut Charlotte van Kessel beschrijft dat de maatschappij nog niet is ingericht op deze veranderingen.  Zij is van mening dat er meer voorlichting gegeven moet worden aan ouders en kinderen over hoe te communiceren en hoe alles te regelen na de scheiding.
Over de veranderingen schreef van Kessel een kleuterboekje genaamd: ‘Drie keer pannenkoeken’, waarin ze uitlegt dat het normaal is dat je papa in het ene huis woont, en je moeder in een ander huis.  

Voor het gehele artikel verwijs ik u graag naar het artikel van de NOS.