Scheiden is een emotionele gebeurtenis. Er komt in korte tijd zowel juridisch als emotioneel veel op je af. Er moet ontzettend veel geregeld worden. Stap 1 is dus het creëren van overzicht. Daarom dit artikel waarin je globaal kunt zien hoe het proces verloopt.

 1. Spreek het uit.
  Spreek naar elkaar uit dat je niet meer samen verder wilt. Doe dit ook samen naar de kinderen toe. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Duidelijkheid is alles. Op onze Facebook pagina hebben wij al eens een artikel gedeeld hoe je dit het beste aan kunt pakken. 
 2. Mediation of eigen advocaat
  Bepaal of je samen via mediation wilt scheiden of ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is mediation de mooiste oplossing. Daarbij is het de snelste en dus de goedkoopste manier van scheiden. Lukt het samen niet? Kies dan ieder een eigen advocaat.
 3. Gefinancierde rechtsbijstand ja of nee
  Bekijk of je in aanmerking komt voor een toevoeging. Een toevoeging betekent dat de advocaatkosten worden vergoed door de overheid. Dit gaat op basis van inkomen en leefsituatie. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, kun je zien of je hier recht op hebt. Niet ieder advocatenkantoor behandelt zaken op basis van een toevoeging. Dit is dus bepalend voor het kantoor waarvoor je kiest.
 4. Kennismakingsgesprek
  Neem contact op met het advocatenkantoor. Kunnen zij de zaak aannemen dan maakt u een eerste afspraak. Kemmers Familie Advocaten rekent € 190,- exclusief BTW. Bij mediation geldt voor het eerste gesprek een gereduceerd uurtarief van €100,- en daarna ook het reguliere uurtarief.
 5. Stukken verzamelen
  Na het kennismakingsgesprek ga je aan de slag met het verzamelen van de stukken die nodig zijn voor het echtscheidingsconvenant, de afwikkeling van de samenleving en het opstellen van het ouderschapsplan.
  Bekijk checklist. Denk ook alvast na hoe je de spullen wilt verdelen, wat er met het huis moet gebeuren en hoe je het voor je ziet met betrekking tot de kinderen. Aan de hand van de omgangsregeling en/of de financiële stukken, wordt de alimentatie berekent.
 6. Vervolg mediaton
  Heb je voor mediation gekozen, dan volgen er gesprekken aan de hand van punt 5, waarin je uiteindelijk tot gezamenlijke afspraken komt die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Als je een geregistreerd partnerschap hebt zonder kinderen of alleen een samenlevingscontract dan is dit traject na ondertekening van de afspraken afgerond. Ex-partners stellen bij een geregistreerd partnerschap een verklaring van beëindiging op, welke naar de gemeente wordt opgestuurd (zie punt 10).
  Ben je getrouwd, dan stuurt de advocaat de getekende stukken naar de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken en het aangehechte convenant en het eventuele ouderschapsplan aan de beschikking te hechten. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap met kinderen.
 7. Vervolg procedure
  Ga je ieder met een eigen advocaat uit elkaar of is het een eenzijdig verzoek, dan zal na stap 5 een bericht gestuurd worden naar jouw ex-partner met de mededeling dat er een verzoek tot echtscheiding/einde partnerschap ingediend wordt met eventuele voorwaarden. Heeft jouw ex-partner al een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend, dan volgt er een verweerschrift. Na het indienen van het verzoekschrift gaat de procedure lopen en zal de zaak op zitting komen, tenzij je er voor die tijd toch samen uitkomt. Een gerechtelijke procedure duurt minimaal 6 maanden.
 8. Uitspraak bij procedure
  Kom je er samen niet uit, dan beslist de rechter over zaken als de verdeling, omgangsregeling en de alimentatie. Deze punten worden meegenomen in de beschikking waarin de echtscheiding wordt uitgesproken of waarin het partnerschap wordt ontbonden.
 9. Akte van Berusting
  Nadat de uitspraak is gedaan, geldt er een hoger beroep termijn van 3 maanden. Dit is de periode waarin nog bezwaar gemaakt kan worden tegen de uitspraak. Ben je het eens dan stel je ieder een Akte van Berusting op. Hiermee geef je aan dat je geen hoger beroep zult instellen en akkoord gaat met de versnelde inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.
 10. Gescheiden
  Zowel bij mediation als bij een procedure geldt dat de echtscheidingsbeschikking moet worden ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is voltrokken. Zodra de gemeente de echtscheiding heeft ingeschreven, dan pas bent je officieel gescheiden.

Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.