Op 10 oktober 2017 hebben de fractievoorzitters het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn bepaalde punten neergelegd met betrekking tot het personen-en familierecht. De belangrijkste punten die in het regeerakkoord zijn neergelegd ten aanzien van echtscheiding zijn:

  • Er zal een landelijk beleid komen ter voorkoming van vechtscheiding;
  • Het belang van het kind moet voorop staan en
  • Het contact met ouders én grootouders wordt bevorderd.

Een punt wat is neergelegd in het regeerakkoord is dat er een landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen zal worden opgesteld.

Echtscheidingen die problematisch verlopen, kunnen veel schade aanrichten bij ex-echtlieden en eventuele kinderen. Het landelijk beleid zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade bij kinderen. Tijdens de vechtscheidingen raken partijen soms het belang, behoefte en wensen van het kind uit het oog. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat het belang van het kind te allen tijden voorop moet staan, wat maakt dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd.

Voorts is er aangekondigd dat er een nader onderzoek zal worden verricht naar een verdere verrijking van het familierecht. Hierbij gaat het onder meer om echtscheiding, adoptie, alimentatie en de positie van grootouders. De belangen van het kind zullen hierin altijd leidend zijn.

De overige punten die in het regeerakkoord zijn opgenomen m.b.t. het personen- en familierecht zullen in een volgend bericht worden toegelicht.