JiN is het tijdschrift voor Jurisprudentie in Nederland. Per jaar worden ruim 200 relevante uitspraken uit alle rechtsgebieden opgenomen, samengevat en geannoteerd. Deze annotaties zijn kort en to-the-point en geven de belangrijkste praktische implicaties van de uitspraak weer. Het tijdschrift is naar rechtsgebied ingedeeld. De volgende rechtsgebieden komen aan bod: arbeidsrecht, personen - en familierecht, ondernemingsrecht, civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

In deze uitgave geeft mr. Mieke Kemmers juridisch en onderbouwt commentaar op een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Anrhem d.d. 12 januari 2021. Je leest het hier.

Vaststellen behoefte bij partneralimentatie: correcties op hofnorm

Essentie: Bij de bepaling van de hoogte van de behoefte dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Bij het vaststellen van de behoefte wordt de hofnorm met een aantal correcties als uitgangspunt genomen.

Samenvatting: Het gerechtshof bepaalt dat toepassing van de hofnorm met een aantal correcties leidt tot een reële inschatting van de nahuwelijkse behoefte van de vrouw. Het hof overweegt dat de vrouw aan de hand van een behoeftelijst voldoende heeft laten zien welke uitgavenposten bij de huwelijkse welstand horen. Het hof merkt daarbij op dat van de vrouw niet kan worden gevergd dat zij exact onderbouwt hoe zij elke euro in de toekomst zou willen gaan besteden. Bij het bepalen van de behoefte van de vrouw neemt het hof een nader omschreven huwelijkse periode als uitgangspunt die volgens het hof representatief is voor de huwelijkse welstand, zowel voor wat betreft het inkomen als wat betreft de extra lasten.

Lees de hele uitspraak en de noot van mr. Mieke kemmers hier.