Het blijkt dat het pensioen een onderschoven kindje is tijdens de scheiding. Maar liefst 45% van de vrouwen denkt dat de scheiding geen invloed heeft op het pensioen, terwijl een derde niet weet dat hierover iets moet worden vastgelegd. Deze onwetendheid kan nadelige gevolgen hebben.

Op grond van de Wet verevening pensioenrechten heeft in beginsel een ex-partner recht op verwerving van de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijke of geregistreerd partnerschap. Om aanspraak te maken op de helft van het pensioen is het noodzakelijk om binnen twee jaar de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte te stellen. Op deze manier heb je namelijk recht op uitbetaling van jouw deel van het pensioen dat is opgebouwd door jouw ex-partner. Indien je dit niet binnen twee jaar kenbaar maakt bij de pensioenuitvoer, moet je jouw aandeel bij je ex-partner zien te verkrijgen. Als jouw ex-partner niet mee wilt werken,  zul je dit in een gerechtelijke procedure moeten afdwingen.

Voor het gehele artikel verwijs ik u naar de website van De Telegraaf. Bron: De Telegraaf