Geregeld krijgen wij binnen ons kantoor te maken met gerechtelijke procedures met betrekking tot de vaststelling en/of wijziging van het ouderlijk gezag. Wij merken dat hier bij cliënten soms onduidelijkheid over bestaat. Want wanneer hebben beide ouders van rechtswege gezag en wanneer dient u dit zelf te regelen? En minstens zo belangrijk: hoe kunt u dit zelf regelen?

Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan verkrijgt u als ouders van rechtswege beiden ouderlijk gezag over de kinderen die ten tijde van het huwelijk of partnerschap worden geboren. Indien u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat ná de geboorte van uw kind, dan verkrijgt u ook van rechtswege beiden het gezag, onder voorwaarde dat de vader het kind heeft erkend.

Wanneer u als ouders niet met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. Indien u samen het gezag wilt uitoefenen over de kinderen, dan kunt u dit zelf regelen op deze website.