De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in november van vorig jaar professionele begeleiding van een kind door een advocaat in een echtscheidingsprocedure aanbevolen. Volgens de NOvA kan een advocaat bij uitstek een professioneel procesbegeleider zijn in echtscheidingszaken. Zo zou deze onder meer met het kind kunnen spreken over zijn/haar belangen en de stem van het kind vertolken in een kindplan.