JiN is het tijdschrift voor Jurisprudentie in Nederland. Per jaar worden ruim 200 relevante uitspraken uit alle rechtsgebieden opgenomen, samengevat en geannoteerd. Deze annotaties zijn kort en to-the-point en geven de belangrijkste praktische implicaties van de uitspraak weer. Het tijdschrift is naar rechtsgebied ingedeeld. De volgende rechtsgebieden komen aan bod: arbeidsrecht, personen - en familierecht, ondernemingsrecht, civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

In de vierde uitgave van 2022 van de JiN heeft mr. Mieke Kemmers een noot geschreven bij de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 maart 2022. Je leest de uitspraak hier.

Essentie: Hof verhoogt de behoefte van de kinderen met netto kinderopvangkosten, omdat er sprake is van hoge kosten aan kinderopvang.

Samenvatting: Ouders zijn het eens over het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens de relatie en daarmee ook over de behoefte van de minderjarige. De behoefte van de minderjarige bedraagt € 312,00. Over de vraag of die behoefte dient te worden verhoogd met de kosten voor kinderopvang zijn partijen het niet eens. Wel staat vast dat de netto kosten voor de kinderopvang in 2020 € 495,78, in 2021 € 277,21 en in 2022 € 380,90 per maand bedroegen. Het hof is daarmee van oordeel – ingevolge de Alimentatienormen - dat er sprake is van hoge kosten aan kinderopvang welke kosten niet (volledig) kunnen worden gecompenseerd door lagere uitgaven op andere posten. Wanneer is er sprake van hoge kosten aan kinderopvang in de zin van de Alimentatienormen?