Naast echtscheidingen, alimentatiezaken en gezagsprocedures, houdt het team van Kemmers Familie Advocaten zich bezig met nog veel meer onderwerpen in het Personen- en Familierecht. Een voorbeeld hiervan is naamswijziging. Nu achternaamswijziging door de belanghebbende zelf kan worden geregeld, bieden wij met name juridische bijstand bij een voornaamswijziging.

Indien u uw voornaam wilt laten wijzigen, dient u zich te wenden tot een advocaat. Deze zal vervolgens een verzoekschrift tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Het is belangrijk om te weten dat een verzoek tot voornaamswijziging alleen kan worden toegewezen, wanneer aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang om de voornaam te wijzigen.

Klik hier voor meer informatie.