Huizenprijzen naar nieuw record kopt de NOS deze week. De stijging van 14,6 procent ten opzichten van het jaar ervoor is de hoogste in 20 jaar. Vooral in de Randstad is het voor eenoudergezinnen bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Wij krijgen dan ook steeds vaker de vraag over verhuizingen naar plekken elders in Nederland, maar mag dat zomaar? Dat vertellen we je in dit blog.

Gezamenlijk gezag

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of er gezamenlijk gezag is over de kinderen. Is dat antwoord nee en ben je zelf de gezaghebbende ouder, dan kun je in principe gewoon verhuizen. Houd er wel rekening mee dat de kinderen recht hebben op omgang met de andere ouder. Een verhuizing helemaal naar de andere kant van het land is dan niet heel praktisch en de lange reistijd is voor de kinderen een flinke belasting.

Is er wel gezamenlijk gezag over de kinderen, dan betekent het dat je ook na de scheiding belangrijke beslissingen over de kinderen samen neemt. Een verhuizing, zeker ver weg uit de vertrouwde omgeving, heeft veel impact op de kinderen. Geeft de andere ouder geen toestemming, dan kun je niet zomaar verhuizen. Je kunt wel om vervangende toestemming aan de rechter vragen.

Vervangende toestemming voor verhuizen met de kinderen.

Wil je een procedure starten, dan zal de rechter kijken naar de belangen van de ouders, maar ook naar die van de kinderen. Op 25 april 2008 legt de Hoge Raad aanvullende criteria vast, waaraan het verzoek wordt getoetst. (HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, NJ 2008/414, m.nt. S.F.M. Wortmann, RFR 2008/77)

 1. De noodzaak om te verhuizen.
 2. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid.
 3. De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren.
 4. De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.
 5. De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving.
 6. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg.
 7. De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving (school, vriendjes, sport), maar ook of de minderjarige gewend is aan verhuizingen.
 8. De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Later kwamen daar nog aanvullende criteria bij, zoals:

 1. De afstand tussen de oude en de nieuwe woonplaats en de extra reisduur.
 2. Kan de verhuizende ouder in eigen levensonderhoud voorzien na de verhuizing?
 3. De tijdspanne tussen echtscheiding en verhuizing.
 4. De intentieverklaring in het convenant.

Kortom de rechter zal niet zomaar vervangende toestemming geven. Zeker bij co-ouderschap komt het zelden voor.

Gevolgen verhuizen zonder toestemming

Heb je geen (vervangende) toestemming gevraagd of gekregen en verhuis je toch? Dan kan dat grote gevolgen hebben. De andere ouder kan jou namelijk via de rechter verplichten om terug te verhuizen. En ook niet zelden worden de kinderen aan de andere ouder toegewezen. Het is dus belangrijk dat de verhuizing een weloverwogen besluit is met toestemming.

Wil jij meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!