Het vaccineren van kinderen staat nog regelmatig ter discussie. In Nederland is gemiddeld 90% van de kinderen t/m 10 jaar gevaccineerd*. Dit betekent dat ca. 10% niet gevaccineerd is. Nu het corona-vaccin langzaam uitgerold wordt, staat het wel of niet vaccineren van een kind wederom ter discussie. Maar hoe gaat u hier als ouders mee om als u het samen niet eens bent? Mag u uw kind dan toch laten vaccineren? We geven antwoord op deze vragen in dit blog.

Wie heeft het gezag?

Allereerst moet de vraag beantwoord worden of u beiden ouderlijk gezag heeft. De biologische meerderjarige moeder heeft, tenzij anders bepaald, automatisch gezag. Is zij getrouwd of heeft zij een geregistreerd partnerschap met de biologische vader op het moment van geboorte dan heeft de vader ook gezag over het kind. Daarnaast kan de biologische vader het kind erkennen en samen met de moeder gezag aanvragen. Dit zijn de regels in algemene zin. Uiteraard zijn er uitzonderingen, kan een niet biologische vader ook gezag krijgen even als een duo-moeder, maar voor nu richten wij ons op de biologische ouders van het kind.

Gezamenlijk gezag, gezamenlijk zeggenschap

Ook na de scheiding behouden de ouders gezamenlijk gezag als dat bij de geboorte al zo geregeld is. Wilt u dat niet dan vraagt u eenhoofdig gezag aan bij de rechter. Alleen onder zwaarwegende omstandigheden zal de rechter het eenhoofdig gezag toekennen.

Heeft u gezamenlijk gezag, dan bent u beiden verantwoordelijk en neemt u gezamenlijk de beslissingen over uw kind. Als een van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt en de GGD heeft daar melding van gekregen, dan moet de GGD de vaccinatie weigeren als u toch komt. Is de GGD er niet van op de hoogte dat ouders het niet eens zijn over de vaccinatie dan zal de GGD – over het algemeen – het kind vaccineren. Als er veel conflicten tussen ouders rondom het gezag en de omgang zijn, kan de rechter consequenties verbinden aan het handelen van de ouder die de stem van de andere gezaghebbende heeft genegeerd.

Ik wil mijn kind toch laten vaccineren

Vaccineren is in het belang van de gezondheid van het kind. Dit is een zwaarwegende reden om toch te vaccineren. Als u het samen niet eens wordt, kunt u bij de rechter vervangende toestemming vragen. U start dan een procedure op grond van artikel 1: 253a BW. De rechter zal dan in het belang van het kind beslissen en eventueel vervangende toestemming geven. Beslist de rechter dat het kind gevaccineerd mag worden, dan kunt u dit op vertoon van de beschikking laten doen.

Voorkomen is beter dan genezen

Nu u weet dat het corona-vaccin eraan zit te komen is het van groot belang dat u er nu al met uw ex-partner over praat en hier afspraken over maakt. Zo voorkomt u een conflict of vervelende situaties bij school of de GGD die in het belang van niemand zijn. Dit geldt ook voor het laten uitvoeren van een corona-test bij uw kind. Ook hier moet u het samen over eens zijn.

Mocht u er echt niet uitkomen, dan kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u bij een besluit kunnen helpen of in uiterste nood een 253a procedure voor u kunnen starten. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is en dat u als ouders een gezamenlijk standpunt in kunt nemen.

 

*bron: volksgezonheidenzorg.info