Gezamenlijk gezag en social media

Steeds meer rechters zijn het er over eens dat ouders, bij gezamenlijk gezag, ook samen beslissen over het plaatsen van foto’s van de kinderen op social media. De ouders zijn immers verantwoordelijk voor de bescherming van het recht op privacy van hun kinderen. Zij beslissen dus samen of iemand foto’s van hun kinderen op social media mag plaatsen. Dit geldt voor scholen, sportverenigingen, maar ook voor opa’s en oma’s en ouders onderling.

 

Wat als jullie een andere mening hebben?

Als de ouders het onderling niet eens zijn, kan het probleem aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank maakt een afweging van de belangen en doet vervolgens uitspraak. Bij die belangenafweging staat het belang van het kind centraal. Het plaatsen van foto’s op social media wordt meestal niet in het belang van de kinderen geacht. In de rechtspraak zie je dan ook vaak dat de ouder die tegen is, in het gelijk wordt gesteld.

 

Het ouderschapsplan en social media

Vooral na de scheiding ontstaat er vaak discussie over dit onderwerp. Zorg dat jullie duidelijke afspraken maken en laat ze vastleggen in het ouderschapsplan. Mocht dit niet in het huidige plan staan en hebben jullie toch voortdurend strijd over dit onderwerp, neem dan contact met ons op of bel naar 085-30 33 460. Wij helpen jullie graag met het maken van een gezamenlijke afspraak of, als het echt niet anders is, bij het voeren van een procedure.