Wist u dat kinderen tijdens een familierechtelijke procedure ook in de gelegenheid worden gesteld om hun visie kenbaar te maken aan de rechter door middel van een zogeheten 'kindgesprek'? De rechtbank roept kinderen van 12 t/m 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. De rechtbank Amsterdam is recentelijk zelfs een pilot gestart om kinderen tussen de 8 en 12 jaar meer in de gelegenheid te stellen om een kindgesprek bij de rechter aan te vragen.

Tijdens een kindgesprek gaat het erom dat de rechter de kinderen betrekt bij de procedure. Zo'n gesprek duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats in een informele setting. Hierbij zijn de ouders vanzelfsprekend niet aanwezig. Tijdens de rechtszitting zal de rechter slechts in grote lijnen aangeven wat het kind heeft verteld.

Meer informatie hierover vindt u hier.