Er wordt gepleit voor een onafhankelijkere kinderombudsman, met onder meer een eigen budget. Kijk voor meer informatie op deze website.