Het huidige kabinet heeft het voorstel van het vorige kabinet afgewezen, dat scheiden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk maakt, mits partijen het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Volgens het vorige kabinet zou scheiden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding gemakkelijker en goedkoper maken. Echtscheidingen moeten door de afwijzing van het voorstel, ook in de toekomst via de rechter. (Bron www.nu.nl)

Voor het gehele artikel verwijs ik u naar deze link