Een echtscheiding is een emotioneel zwaar proces. Maar naast de emotionele verwerking zullen er na een echtscheiding ook koude, formele aspecten moeten worden afgehandeld. Te denken valt aan de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en het (eventueel) verkopen van de gezamenlijke woning. Maar een echtscheiding kan ook van invloed zijn op uw belastingzaken. Daarom moet u altijd bij de Belastingdienst aangeven dat u gescheiden bent. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen en het doen van belastingaangifte.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden.