Co-ouderschap - wat moet je regelen

Als je gaat scheiden maak je samen afspraken over hoe je de zorg voor de kinderen het beste kunt verdelen. Deze afspraken leg je vast in een ouderschapsplan, zodat er duidelijkheid is voor zowel de ouders als de kinderen. Kun je nog goed met jouw ex-partner overleggen, dan kan co-ouderschap een mogelijkheid zijn. Maar wat is co-ouderschap precies en hoe zit het met de kinderbijslag en andere financiële regelingen? Het antwoord op de meest gestelde vragen geven we je in deze blog.

Wat is co-ouderschap?
Allereerst leggen we graag kort uit wat co-ouderschap is. Bij co-ouderschap wordt de zorg voor de kinderen (vrijwel) gelijk verdeeld, waardoor de kinderen beide ouders evenveel zien. Daarbij zorgt deze regeling ervoor dat jij en jouw ex-partner even betrokken zijn bij de opvoeding. Er is spraken van co-ouderschap als beide ouders de kinderen minimaal 3 dagen per week zien.

Co-ouderschap past niet bij elk gezin. Werkt een van jullie fulltime en de ander parttime of niet, dan zijn de kinderen vaak gewend om veel meer tijd met de minst werkende ouder door te brengen. Zeker bij jonge kinderen kan co-ouderschap emotioneel dan te ingrijpend zijn. Daarbij is het voor de ouder die 5 dagen werkt niet altijd haalbaar. Heb je oudere kinderen dan kun je de mogelijkheden samen met hen bespreken. Tot slot is het bij co-ouderschap van belang dat je wel nog goed met elkaar kunt overleggen en dat je ook na de scheiding bij elkaar in de buurt woont.

Heb je gekozen voor co-ouderschap dan is het ook van belang dat je de financiële regelingen goed afstemt. Hierover krijgen we veel vragen. We zetten er een aantal op een rij.

Waar schrijf ik de kinderen in?
Het is niet toegestaan om de kinderen op twee adressen in te schrijven. In verband met financiële regelingen, zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en bijvoorbeeld huurtoeslag kan het wel handig zijn om de kinderen op papier te “verdelen”.  Dat voelt een beetje raar, maar is praktisch gezien vaak wel het handigste. Heb je samen maar één kind, dan kun je hem of haar het beste op het adres inschrijven van de ouder met het laagste inkomen.

Moet je bij co-ouderschap ook kinderalimentatie betalen?
Dit antwoord is meestal ja. Na een scheiding verdeel je ook de kosten van de kinderen. Is het inkomen van jou en jouw ex-partner niet gelijk, dan betaalt degene met het hoogste inkomen een stukje kinderalimentatie aan degene met het laagste inkomen. Zo wordt de situatie in beide huishoudens rechtgetrokken. Ook toen je nog niet gescheiden was deelden jullie immers de kosten. De hoogte van de alimentatie, wordt net als de omgangsregeling, meegenomen in het ouderschapsplan.

Wie krijgt de kinderbijslag?
Kinderbijslag wordt geregeld door de SVB. Ga je scheiden dan hoef je dat niet door te geven, maar wel de veranderingen die dat met zich meebrengt. Zoals de verhuizing van een of meer gezinsleden. Ook na de scheiding is het zo dat de ouder bij wie de kinderen ingeschreven staan de kinderbijslag ontvangt. Bij co-ouderschap krijgt iedere ouder de helft van de kinderbijslag, tenzij je samen zelf andere afspraken maakt. Je kunt er bij twee of meer kinderen bijvoorbeeld voor kiezen om allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aan te vragen. Het is belangrijk hier goed over na te denken, want deze beslissing heeft ook invloed op het kindgebonden budget.

Wie krijgt kindgebonden budget?
Heb je recht op kindgebonden budget bekijk dan eerst samen wat gunstig is. De ouder met het laagste inkomen krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. De ouder die de aanvrager van de kinderbijslag is, krijgt ook het kindgebonden budget. Zorg dus dat je eerst de kinderbijslag goed regelt, zodat het kindgebonden budget ook automatisch naar de juiste ouder gaat. Krijg je als co-ouder allebei een deel van de kinderbijslag uitbetaald? Dan krijgt toch maar een ouder het kindgebonden budget. Dit is de ouder die als ‘aanvrager van de kinderbijslag’ geregistreerd staat.

Hoe zit het met de inkomensafhankelijke combinatiekorting?
Als je werkt en je hebt kinderen jonger dan 12 jaar, dan kun je combinatiekorting krijgen. Heb je co-ouderschap en staat jouw kind bij de andere ouder ingeschreven, dan kun je toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Jouw kind moet dan ten minste drie hele dagen per week bij jou wonen en tenminste drie hele dagen per week bij de andere ouder wonen. Op de site van de belastingdienst kun je hier meer over lezen.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je zelf betaalt. Op welk adres jouw kind ingeschreven staat maakt niet uit. Betalen jij en jouw ex-partner ieder een deel van de opvangkosten, dan kun je ieder voor jouw eigen deel toeslag krijgen.

Mag ik de kinderen meetellen voor mijn huurtoeslag?
Heb je recht op huurtoeslag en jouw ex ook? Dan mag je als co-ouder allebei de kinderen meetellen als medebewoner. Het maakt hiervoor niet uit op welk adres de kinderen ingeschreven staan.

Leg afspraken vast in een ouderschapsplan
Zoals je ziet gelden er voor co-ouderschap vaak andere regels, dan bij een beperktere omgangsregeling. Op de website van de Belastingdienst kun je veel meer informatie vinden. Laat je goed adviseren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Ouders die goed met elkaar kunnen overleggen, maken vaak zelf nieuwe afspraken over de alimentatie en omgangsregeling. Dat geldt ook voor samenlevers. Toch zien wij vaak dat discussie over de afspraken en de hoogte van de alimentatie ervoor kan zorgen dat co-ouderschap stukloopt. Dat is natuurlijk zonde als het daarvoor hartstikke goed ging. Ons advies is om afspraken daarom altijd op papier vast te leggen.

Wil je een ouderschapsplan opstellen of laten wijzigen en een (nieuwe) alimentatieberekening laten maken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.