7. uitsn scheidingsboekje 109824911

Hulpverleningskaart bij scheidingen

Bij scheidingen moet er veel (juridisch) geregeld worden, met name wanneer er kinderen bij zijn betrokken. Voor kinderen is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer de spanningen tussen ouders hoog oplopen en zij samen niet tot afspraken kunnen komen, kunnen zij hulpverlening inschakelen om hen hierbij te ondersteunen. In dat soort situaties zijn er voor ouders, kinderen en jongeren organisaties die hen hulp kunnen bieden.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie hulptypen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten hebben de plicht om jeugdzorg en ondersteuning te bieden. Indien nodig, treft de gemeente een individuele voorziening, die vaak betrekking heeft op meer gespecialiseerde zorg. Het is aan de gemeente om te bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is. Als gemeente heeft besloten dat een kind of zijn ouders individuele voorziening nodig hebben, dan zullen zij hier rechten aan ontlenen. Kort gezegd houdt dit in dat de gemeente de betreffende jeugdhulp moet inkopen en dat zij ouders naar deze organisatie doorverwijzen. Bij veel organisaties (ook in het vrijwillige kader) wordt hulp aangeboden mits de kinderen of ouders beschikken over een doorverwijzing van de gemeente, Raad voor de Kinderbescherming of een gerechtelijke uitspraak.

Hieronder treft u aan een overzicht van hulpverleningsorganisaties die ouders kunnen ondersteunen bij het maken van afspraken in het kader van een echtscheiding. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen het vrijwillige- en de gedwongen kader. Ouders komen eerst in het zogenoemde vrijwillige kader terecht, wat inhoudt dat partijen zelf kiezen om hulpverlening in te schakelen, dan wel mee te werken aan trajecten. Elke gemeente heeft zijn eigen aanpak en loket. In het overzicht worden de gemeente Amsterdam en een aantal gemeente in West-Friesland toegelicht. Vervolgens wordt er in gegaan op de verschillende organisaties die betrokken kunnen zijn bij het gezin en als laatste de hulporganisaties die hulp en trainingen aanbieden.   

De hulpverleningskaart treft u als PDF bestand aan.

KENNISMAKINGSGESPREK?

Maak online een afspraak voor een kennismakingsgesprek; telefonisch of op ons kantoor in Hoorn of Amsterdam.

Plan een afspraak