2017

 • Meer mensen kiezen voor geregistreerd partnerschap

  25/08/2017

  In 2016 zijn er 15.700 geregistreerde partnerschappen afgesloten. Dat is bijna een kwart meer dan in het jaar daarvoor.

  Lees meer

 • Filmpje: in gesprek met een kinderrechter

  21/08/2017

  Wat kun je verwachten van een gesprek met de kinderrechter?

  Lees meer

 • De gevolgen van een echtscheiding op uw belastingzaken

  07/08/2017

  Een echtscheiding is een emotioneel zwaar proces. Maar naast de emotionele verwerking zullen er na een echtscheiding ook koude, formele aspecten moeten worden afgehandeld. 

  Lees meer

 • Bijzonder huwelijk tussen 84-jarige neef en nicht

  01/08/2017

  Hoe zit dat precies?

  Lees meer

 • Scheiden, maar toch samenwonen

  31/07/2017

  En dit alles met behulp van een wel heel bijzondere woning!

  Lees meer

 • Kindvriendelijke uitspraken

  28/07/2017

  Kindvriendelijke uitspraken zijn in opkomst. 

  Lees meer

 • Registratie levenloos geboren kinderen binnenkort mogelijk

  25/07/2017

  Registratie van kinderen die levenloos ter wereld komen is binnenkort beschikbaar. 

  Lees meer

 • Kinderombudsman onafhankelijker

  25/07/2017

  Er wordt gepleit voor een onafhankelijkere kinderombudsman, met onder meer een eigen budget.

  Lees meer

 • Gerechtsgebouw Alkmaar minder goed bereikbaar met auto

  25/07/2017

  Vanwege groot onderhoud aan de Leeghwaterbrug (N242) is het gerechtsgebouw in Alkmaar minder goed bereikbaar. 

  Lees meer

 • Duits hotel hoeft naam minnaar niet vrij te geven voor alimentatie

  12/06/2017

  Het belang van de betrokken mannen om zelf over hun informatie te beschikken en om hun eigen huwelijk en gezin te beschermen weegt zwaarder dan het belang van de vrouw.

  Lees meer

 • 21e-eeuws ouderschap

  06/06/2017

  Bijgaand een link naar een interessant artikel over een aantal van de 68 (!) aanbevelingen inzake de uitoefening van '21e-eeuws ouderschap' uit het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap.
   

  Lees meer

 • Uitzending Klokhuis over scheiden

  02/06/2017

  Bijgaand een link naar een uitzending van het Klokhuis over scheiden. 

  Lees meer

 • Scheiding winnen op Valentijnsdag in VS

  02/06/2017

  Hoewel 14 februari door velen wordt gezien als een liefdevolle dag, zijn er helaas ook mensen voor wie dit niet op gaat. Een Amerikaanse echtscheidingsadvocaat heeft daar een aantal jaar geleden slim op ingespeeld door juist op 14 februari een gratis echtscheiding weg te geven.

  Lees meer

 • NOvA: advocaat voor kind bij (v)echtscheidingen

  02/06/2017

  De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in november van vorig jaar professionele begeleiding van een kind door een advocaat in een echtscheidingsprocedure aanbevolen. 

  Lees meer

 • Ouderlijk gezag

  02/06/2017

  Geregeld krijgen wij binnen ons kantoor te maken met gerechtelijke procedures met betrekking tot de vaststelling en/of wijziging van het ouderlijk gezag. Wij merken dat hier bij cliënten soms onduidelijkheid over bestaat. 

  Lees meer

 • Kindgesprek

  02/06/2017

  Wist u dat kinderen tijdens een familierechtelijke procedure ook in de gelegenheid worden gesteld om hun visie kenbaar te maken aan de rechter door middel van een zogeheten 'kindgesprek'?

  Lees meer

 • Filmpje voor kinderen over vechtscheidingen

  02/06/2017

  Bijgaand een link naar een filmpje over kinderen die slachtoffer zijn geworden van een vechtscheiding. 

  Lees meer

 • Naamswijziging: hoe werkt het?

  02/06/2017

  Naast echtscheidingen, alimentatiezaken en gezagsprocedures, houdt het team van Kemmers Familie Advocaten zich bezig met nog veel meer onderwerpen in het Personen- en Familierecht. Een voorbeeld hiervan is naamswijziging.

  Lees meer

 • Behoeftigheid geen vereiste bij kinderalimentatie

  02/06/2017

  Conform art. 1:392 BW zijn de ouders, de kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders jegens elkaar tot het verstrekken van levensonderhoud verplicht. Het tweede lid van dit artikel bepaalt weliswaar dat deze verplichting alleen bestaat indien sprake is van behoeftigheid, maar ook dat deze voorwaarde van behoeftigheid niet geldt voor minderjarige (stief-)kinderen en kinderen als bedoeld in art. 1:395a BW (jongmeerderjarigen).

  Lees meer

 • Eindejaarswens

  22/12/2017

  Kemmers Familie Advocaten wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en (uiteraard) juridisch verantwoord 2018! 

  Lees meer

 • Steeds meer kinderen wonen niet meer bij hun beide ouders

  21/12/2017

  Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) uit 2015 blijkt dat in twintig jaar tijd het aantal kinderen dat niet meer in een gezin met twee eigen ouders woont, is gestegen van 200.000 tot 600.000.
  Uit een onderzoek, wat werd gedaan onder kinderen van zeventien jaar, blijkt dat van de kinderen die niet meer bij de eigen ouders wonen, ruim de helft een scheiding meemaakt. Ook blijkt dat steeds meer kinderen vanaf de geboorte slechts bij één ouder woont. 

  Lees meer

 • Samenwonen met een andere gescheiden ouder?! Dat kan in Amsterdam!

  12/12/2017

  Over het algemeen komen gescheiden ouders moeilijk aan een woning. Initiatiefnemer Rob Visser heeft het zogenoemde ‘Parents House’ in het leven geroepen.
  Parents House is een onderkomen vóór maximaal een jaar voor mensen die na hun scheiding geen betaalbaar huis kunnen vinden dicht bij hun kinderen. 
  Er zijn nu acht van dit soort huizen in Amsterdam en daarbuiten melden andere steden zich ook aan voor dit initiatief.

  Lees meer

 • Vader mag na uitspraak geen foto’s van zijn zoontje plaatsen op het sociale media

  05/12/2017

  Geregeld komt tijdens echtscheidingen het onderwerp over het wel of niet mogen publiceren van foto's van kinderen op het sociale media ter sprake. De hoofdregel is dat kinderen net zoveel recht op privacy hebben als volwassenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de privacy van hun kinderen.
  Een kinderrechter heeft over dit geschil uitspraak gedaan

  Lees meer

 • Pensioen is een ondergeschoven kindje tijdens de scheiding

  28/11/2017

  Het blijkt dat het pensioen een ondergeschoven kindje is tijdens de scheiding. Maar liefst 45% van de vrouwen denkt dat de scheiding geen invloed heeft op het pensioen, terwijl een derde niet weet dat hierover iets moet worden vastgelegd. Deze onwetendheid kan nadelige gevolgen hebben. 

  Lees meer

 • Wettelijke indexering 2018 vastgesteld op 1,5%

  20/11/2017

  Ieder jaar wordt er door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld met welk percentage de alimentatie verhoogd moet worden.
  Per 1 januari 2018 wordt de alimentatie met 1,5% verhoogd. Dit wordt ook wel wettelijke indexering genoemd.

  Lees meer

 • Echtscheiding moet ook in de toekomst via de rechter

  14/11/2017

  Het huidige kabinet heeft het voorstel van het vorige kabinet afgewezen, dat scheiden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk maakt, mits partijen het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. 

  Lees meer

 • Vervolg: Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' m.b.t het personen en familierecht

  24/10/2017

  Op 10 oktober 2017 hebben de fractievoorzitters het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn bepaalde punten neergelegd met betrekking tot het personen-en familierecht.

   In ons vorige bericht van 16 oktober 2017, zijn er al een aantal punten uit het regeerakkoord besproken. Hier volgen de overige punten die in het regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot het personen- en familierecht.

   

  Lees meer

 • Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' m.b.t het personen en familierecht

  16/10/2017

  Op 10 oktober 2017 hebben de fractievoorzitters het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn bepaalde punten neergelegd met betrekking tot het personen-en familierecht. De belangrijkste punten die in het regeerakkoord zijn neergelegd ten aanzien van echtscheiding zijn:
  - Er zal een landelijk beleid komen ter voorkoming van vechtscheiding;
  - Het belang van het kind moet voorop staan en
  - Het contact met ouders én grootouders wordt bevorderd.

   

  Lees meer

 • Interventieprogramma helpt kinderen bij het verwerken van een scheiding!

  07/09/2017

  Een echtscheiding is een emotioneel zwaar proces. Niet alleen voor partijen, maar ook voor de kinderen.

  Lees meer